ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการประเมิน

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการประเมิน

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการประเมิน

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน28 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-10 15:55:14

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2563

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2563

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2563 เพิ่มเติม..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน43 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-30 16:50:34

กิจกรรมวันไหว้ครู 2563

กิจกรรมวันไหว้ครู 2563

กิจกรรมวันไหว้ครู 2563เพิ่มเติ่ม..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน48 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-30 14:05:25

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงก..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน78 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-24 15:00:20

สพม.8 โดย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ

สพม.8 โดย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะที่ม..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน117 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-14 22:46:59

เปิดภาคเรียนที่1/2563 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

เปิดภาคเรียนที่1/2563 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้เตรียม..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน105 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-05 11:50:12

งานมอบตัวม.1และม.4 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

งานมอบตัวม.1และม.4 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน102 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-15 10:30:09

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

12 มีนาคม 2653  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน181 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-13 22:36:00

อบรมศาสตร์พระราชา

อบรมศาสตร์พระราชา

3 มีนาคม 2563 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารสื่อสารที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ขุนอาสา 143 ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน145 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-04 10:01:24

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน137 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-22 10:01:15

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง