ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  โรงเรียนทางเลือก

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนทางเลือก

นายศังกร   รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย..

เขียนโดย : โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน2317 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-02 14:20:16

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.49 น. กองลูกเสือโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนนิวิฐราษฎร..

เขียนโดย : โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน2095 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-02 09:15:57

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง