ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมงานกฐินพระราชทาน

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมงานกฐินพระราชทาน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยผู้บริหารสถานศึกษา ท่านผอ.คงคา จุลกิจวัฒน์ ได้ร่วมทำกิจกรรมกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรัง..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน1128 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 14:21:18

คณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดนิทัศการแสดงผลงานวิชาการ

คณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดนิทัศการแสดงผลงานวิชาการ

คณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรัง

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน745 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-16 19:53:56

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีกา..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน1203 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-11 19:29:01

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมจัดกิจกรรมวันอาเซียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมจัดกิจกรรมวันอาเซียน

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยมีรองผู้อำนวยนงนุช เกษมจิต เป็นประธานในพิธี โดยมีกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน709 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-09 21:07:03

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารได้จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมีโรงเรียนในเขตบริการมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน694 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-16 16:58:15

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  นายศังกร รักชูชื่น ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่น..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน1088 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-16 15:58:21

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมทำพิธีวันสถาปนาลูกเสือเแห่งชาติ

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมทำพิธีวันสถาปนาลูกเสือเแห่งชาติ

คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมจัดกิจกรรมนื่องในวันสถาปนาลูกเสือเแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม  ของทุกปี เพื่อน้อมลำลึกถึงพระบาทสมเด็จ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน955 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 09:25:28

พิธีไหว้ครูประจำปี2558 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

พิธีไหว้ครูประจำปี2558 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

นายคงคา จุลกิจวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำพิธีไว้ครู เนื่องในวันไหว้ครู วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานใ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน984 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:27:43

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง