ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  นายศังกร รักชูชื่น ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่น..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน948 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-16 15:58:21

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมทำพิธีวันสถาปนาลูกเสือเแห่งชาติ

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมทำพิธีวันสถาปนาลูกเสือเแห่งชาติ

คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมจัดกิจกรรมนื่องในวันสถาปนาลูกเสือเแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม  ของทุกปี เพื่อน้อมลำลึกถึงพระบาทสมเด็จ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน843 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 09:25:28

พิธีไหว้ครูประจำปี2558 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

พิธีไหว้ครูประจำปี2558 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

นายคงคา จุลกิจวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำพิธีไว้ครู เนื่องในวันไหว้ครู วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานใ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน840 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:27:43

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง