ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุพงษ์ รุ่งสว่าง ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคา

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุพงษ์ รุ่งสว่าง ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคา

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุพงษ์ รุ่งสว่าง ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน914 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 14:45:37

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    นางสาวกัลยาณี วันดี
 ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกัลยาณี วันดี ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกัลยาณี วันดี  ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน760 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 14:36:26

การประชุมสุดยอดผลงานประจำปีงบประมาณ 2558 สหวิทยาเขตท่ามะกา

การประชุมสุดยอดผลงานประจำปีงบประมาณ 2558 สหวิทยาเขตท่ามะกา

คณะครูแบะลุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้เข่าร่วมการประชุมสุดยอดผลงานประจำปีงบ

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน448 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 14:29:40

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมงานกฐินพระราชทาน

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมงานกฐินพระราชทาน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยผู้บริหารสถานศึกษา ท่านผอ.คงคา จุลกิจวัฒน์ ได้ร่วมทำกิจกรรมกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรัง..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน1174 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 14:21:18

คณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดนิทัศการแสดงผลงานวิชาการ

คณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดนิทัศการแสดงผลงานวิชาการ

คณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรัง

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน801 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-16 19:53:56

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีกา..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน1261 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-11 19:29:01

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมจัดกิจกรรมวันอาเซียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมจัดกิจกรรมวันอาเซียน

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยมีรองผู้อำนวยนงนุช เกษมจิต เป็นประธานในพิธี โดยมีกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน757 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-09 21:07:03

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารได้จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมีโรงเรียนในเขตบริการมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน745 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-16 16:58:15

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  นายศังกร รักชูชื่น ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่น..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน1148 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-16 15:58:21

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมทำพิธีวันสถาปนาลูกเสือเแห่งชาติ

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมทำพิธีวันสถาปนาลูกเสือเแห่งชาติ

คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมจัดกิจกรรมนื่องในวันสถาปนาลูกเสือเแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม  ของทุกปี เพื่อน้อมลำลึกถึงพระบาทสมเด็จ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน1012 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 09:25:28

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง