ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพ

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน527 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-04 23:19:58

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง2558

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง2558

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระท่นดงรังวิทยาคารร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2558 มีการประกวดกระทงและทางโรงเรียนได้ร่วมกับเทศบาลตำบลพระแท่นร่วมท..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน582 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-28 11:59:11

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุพงษ์ รุ่งสว่าง ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคา

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุพงษ์ รุ่งสว่าง ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคา

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุพงษ์ รุ่งสว่าง ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน685 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 14:45:37

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    นางสาวกัลยาณี วันดี
 ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกัลยาณี วันดี ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกัลยาณี วันดี  ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน564 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 14:36:26

การประชุมสุดยอดผลงานประจำปีงบประมาณ 2558 สหวิทยาเขตท่ามะกา

การประชุมสุดยอดผลงานประจำปีงบประมาณ 2558 สหวิทยาเขตท่ามะกา

คณะครูแบะลุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้เข่าร่วมการประชุมสุดยอดผลงานประจำปีงบ

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน285 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 14:29:40

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมงานกฐินพระราชทาน

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมงานกฐินพระราชทาน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยผู้บริหารสถานศึกษา ท่านผอ.คงคา จุลกิจวัฒน์ ได้ร่วมทำกิจกรรมกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรัง..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน446 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 14:21:18

คณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดนิทัศการแสดงผลงานวิชาการ

คณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดนิทัศการแสดงผลงานวิชาการ

คณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรัง

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน587 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-16 19:53:56

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีกา..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน1057 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-11 19:29:01

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมจัดกิจกรรมวันอาเซียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมจัดกิจกรรมวันอาเซียน

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยมีรองผู้อำนวยนงนุช เกษมจิต เป็นประธานในพิธี โดยมีกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน575 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-09 21:07:03

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารได้จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมีโรงเรียนในเขตบริการมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน566 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-16 16:58:15

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง