ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรง้เรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย โดยมีนางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นประธา..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน385 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-29 21:43:30

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน543 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-29 21:37:00

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเปิดงานนมัสการวัดพระแท่นดงรัง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเปิดงานนมัสการวัดพระแท่นดงรัง

ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายคงคา  จุลกิจวัฒน์  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานนมัสการพระแท่นดงรัง ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน815 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-18 20:45:04

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ นายสมชาย รองเหลือ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร    เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน560 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-18 20:28:18

กิจกรรมรู้ทันยาคุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมรู้ทันยาคุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

 วันที่ 4 ธันวาคม 2558โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระแท่น ได้มาให้ความรู้เรื่องรู้ทันยาคุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่นักเรียน จำ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน471 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-04 23:31:20

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพ

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน708 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-04 23:19:58

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง2558

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง2558

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระท่นดงรังวิทยาคารร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2558 มีการประกวดกระทงและทางโรงเรียนได้ร่วมกับเทศบาลตำบลพระแท่นร่วมท..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน695 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-28 11:59:11

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุพงษ์ รุ่งสว่าง ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคา

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุพงษ์ รุ่งสว่าง ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคา

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุพงษ์ รุ่งสว่าง ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน845 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 14:45:37

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    นางสาวกัลยาณี วันดี
 ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกัลยาณี วันดี ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกัลยาณี วันดี  ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน693 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 14:36:26

การประชุมสุดยอดผลงานประจำปีงบประมาณ 2558 สหวิทยาเขตท่ามะกา

การประชุมสุดยอดผลงานประจำปีงบประมาณ 2558 สหวิทยาเขตท่ามะกา

คณะครูแบะลุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้เข่าร่วมการประชุมสุดยอดผลงานประจำปีงบ

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน388 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 14:29:40

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง