ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ นายสมชาย รองเหลือ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร    เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน495 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-18 20:28:18

กิจกรรมรู้ทันยาคุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมรู้ทันยาคุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

 วันที่ 4 ธันวาคม 2558โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระแท่น ได้มาให้ความรู้เรื่องรู้ทันยาคุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่นักเรียน จำ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน426 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-04 23:31:20

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพ

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน628 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-04 23:19:58

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง2558

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง2558

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระท่นดงรังวิทยาคารร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2558 มีการประกวดกระทงและทางโรงเรียนได้ร่วมกับเทศบาลตำบลพระแท่นร่วมท..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน641 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-28 11:59:11

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุพงษ์ รุ่งสว่าง ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคา

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุพงษ์ รุ่งสว่าง ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคา

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชิษณุพงษ์ รุ่งสว่าง ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน778 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 14:45:37

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    นางสาวกัลยาณี วันดี
 ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกัลยาณี วันดี ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกัลยาณี วันดี  ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน637 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 14:36:26

การประชุมสุดยอดผลงานประจำปีงบประมาณ 2558 สหวิทยาเขตท่ามะกา

การประชุมสุดยอดผลงานประจำปีงบประมาณ 2558 สหวิทยาเขตท่ามะกา

คณะครูแบะลุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้เข่าร่วมการประชุมสุดยอดผลงานประจำปีงบ

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน340 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 14:29:40

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมงานกฐินพระราชทาน

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมงานกฐินพระราชทาน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยผู้บริหารสถานศึกษา ท่านผอ.คงคา จุลกิจวัฒน์ ได้ร่วมทำกิจกรรมกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรัง..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน1059 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-19 14:21:18

คณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดนิทัศการแสดงผลงานวิชาการ

คณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดนิทัศการแสดงผลงานวิชาการ

คณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรัง

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน658 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-16 19:53:56

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีกา..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน1129 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-11 19:29:01

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง