ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปี 2559

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปี 2559

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบััติการการจัดทำรายงานประจำปี 2559 (SAR) และการจัดทำแผนการสอนโรงเรียนสุจริต วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพระแ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน296 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-24 09:47:44

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีวิทยากรชาวต่างชาติ           จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ถึง ๒๔ กุมภาพันธ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน317 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-26 09:18:58

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกิจกรรม ทำความดี บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน294 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-25 20:49:57

พิธีปฏิญานตนต่อผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน และนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 วันที่ 13 มกราคม 2560

พิธีปฏิญานตนต่อผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน และนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 วันที่ 13 มกราคม 2560

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดพิธีปฏิญานตนต่อผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน และนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 61   นำโดยนายคงคาจุลกิจวัฒน..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน317 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-14 21:29:00

กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา๐๙.๐๐น. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจการกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง โดยการนำของกลุ่มสาระสังคมศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน466 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-04 10:20:45

 รด.จิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รณรงค์ออกใช้สิทธิ์ลงประชามติ

รด.จิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รณรงค์ออกใช้สิทธิ์ลงประชามติ

วันที่ ๒๖ กรกฏคม พ.ศ.๒๕๕๙  นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกับสัสดีอำ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน483 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-29 21:51:59

กิจกรรม นิฮงไซ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรม นิฮงไซ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙ คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมจัดกิจกรรมนิฮงไซ  ให้ความรู้ และควา..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน535 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-29 21:47:31

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรง้เรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย โดยมีนางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นประธา..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน333 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-29 21:43:30

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน470 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-29 21:37:00

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเปิดงานนมัสการวัดพระแท่นดงรัง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเปิดงานนมัสการวัดพระแท่นดงรัง

ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายคงคา  จุลกิจวัฒน์  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานนมัสการพระแท่นดงรัง ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน715 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-18 20:45:04

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง