ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารนำโดยนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร และคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา จำนวน ๖๕ คน ร่วมประดิษฐ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน499 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-24 19:51:59

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐น. คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมสังเกตการปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก ซึ่งโคจรใกล้โลกที่สุดในรอบปี ปรากฏชัดเจนสีเหลืองสว่างส..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน404 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-15 21:20:39

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐น. คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนพ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน389 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-15 20:51:36

คณะครูและนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะครูและนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐น. คณะครูและนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หม..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน535 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-15 20:30:57

พิธีไหว้ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดขึ้นวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สนามโดม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธานในพิธีพร้อมเจิมหนังสือเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน457 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-15 20:06:37

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2560

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร นำโดยนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรง้รียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กั..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน525 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-09 14:04:23

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปี 2559

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปี 2559

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบััติการการจัดทำรายงานประจำปี 2559 (SAR) และการจัดทำแผนการสอนโรงเรียนสุจริต วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพระแ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน379 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-24 09:47:44

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีวิทยากรชาวต่างชาติ           จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ถึง ๒๔ กุมภาพันธ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน425 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-26 09:18:58

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกิจกรรม ทำความดี บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน376 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-25 20:49:57

พิธีปฏิญานตนต่อผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน และนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 วันที่ 13 มกราคม 2560

พิธีปฏิญานตนต่อผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน และนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 วันที่ 13 มกราคม 2560

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดพิธีปฏิญานตนต่อผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน และนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 61   นำโดยนายคงคาจุลกิจวัฒน..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน420 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-14 21:29:00

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง