ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมMy Office (สำหรับสถานศึกษา)

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมMy Office (สำหรับสถานศึกษา)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประธานการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมMy Office  ของโรงรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน403 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-12 06:26:12

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน394 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-12 06:17:40

กิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

เมื่อวันที่๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์ โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธานในพิธี โดยค่ายดังกล่าวจั..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน468 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-24 20:26:55

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ยังโทน เฮล์ธปาร์ค รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังห..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน369 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-24 20:08:47

คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารนำโดยนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร และคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา จำนวน ๖๕ คน ร่วมประดิษฐ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน378 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-24 19:51:59

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐น. คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมสังเกตการปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก ซึ่งโคจรใกล้โลกที่สุดในรอบปี ปรากฏชัดเจนสีเหลืองสว่างส..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน300 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-15 21:20:39

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐น. คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนพ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน301 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-15 20:51:36

คณะครูและนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะครูและนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐น. คณะครูและนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หม..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน418 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-15 20:30:57

พิธีไหว้ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดขึ้นวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สนามโดม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธานในพิธีพร้อมเจิมหนังสือเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน357 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-15 20:06:37

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2560

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร นำโดยนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรง้รียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กั..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน403 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-09 14:04:23

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง