ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทานโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ระดับจังหวัด

กิจกรรมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทานโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรม..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน539 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-13 20:23:32

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ และจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมปฏิบัติหน้าที่พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ และจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมปฏิบัติหน้าที่พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ และจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่เดินพานอันเชิญดอกไม้จันทน์  และคล..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน587 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-27 11:28:02

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ นายคงคาจุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพร..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน546 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-28 10:32:46

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมMy Office (สำหรับสถานศึกษา)

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมMy Office (สำหรับสถานศึกษา)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประธานการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมMy Office  ของโรงรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน490 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-12 06:26:12

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน449 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-12 06:17:40

กิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

เมื่อวันที่๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์ โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธานในพิธี โดยค่ายดังกล่าวจั..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน562 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-24 20:26:55

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ยังโทน เฮล์ธปาร์ค รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังห..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน445 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-24 20:08:47

คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารนำโดยนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร และคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา จำนวน ๖๕ คน ร่วมประดิษฐ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน460 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-24 19:51:59

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐น. คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมสังเกตการปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก ซึ่งโคจรใกล้โลกที่สุดในรอบปี ปรากฏชัดเจนสีเหลืองสว่างส..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน364 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-15 21:20:39

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐น. คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนพ..

เขียนโดย : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน350 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-15 20:51:36

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง