ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

กิจกรรมการประกวดชุดไซเคิลวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรมการประกวดชุดไซเคิลวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรมการประกวดชุดไซเคิลวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน13 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:48:17

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด #สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน14 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:47:06

การอบรมERIC

การอบรมERIC

การอบรมERIC ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน14 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:46:12

การประชุมสะท้อนความคิดคุณลักษะอันพึงประสงค์

การประชุมสะท้อนความคิดคุณลักษะอันพึงประสงค์

การประชุมสะท้อนความคิดคุณลักษะอันพึงประสงค์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน15 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:45:14

รับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวันภาษาไทยและกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

รับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวันภาษาไทยและกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

รับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวันภาษาไทยและกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน14 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:44:27

การอบรมเชิงปฏิบัตรการ-การอบรมส่งเสริมพัฒนา-การอบรมนักเรียนคุณธรรม

การอบรมเชิงปฏิบัตรการ-การอบรมส่งเสริมพัฒนา-การอบรมนักเรียนคุณธรรม

การอบรมเชิงปฏิบัตรการ-การอบรมส่งเสริมพัฒนา-การอบรมนักเรียนคุณธรรม ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน14 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:43:33

รับมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น)

รับมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น)

รับมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น) ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน15 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:42:35

โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครู และบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครู และบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครู และบุคลากร ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ค..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน14 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:41:26

เดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี

เดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี

เดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน14 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:40:30

กิจกรรมงานวันแม่

กิจกรรมงานวันแม่

กิจกรรมงานวันแม่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน15 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:39:06

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง