ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ค่ายภาษาอังกฤษศูนย์ ERIC ที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ค่ายภาษาอังกฤษศูนย์ ERIC ที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ค่ายภาษาอังกฤษศูนย์ ERIC ที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดค่าย วันที่ 26-27 กรกฏาคม 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน15 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:59:12

กิจกรรมอบรมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา

กิจกรรมอบรมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา

กิจกรรมอบรมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน63 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:58:04

ศึกษาดูงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ณ เซนทรัลเวิร์ล

ศึกษาดูงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ณ เซนทรัลเวิร์ล

ศึกษาดูงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ณ เซนทรัลเวิร์ล ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน15 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:57:12

รับการประเมินจากคณะผู้ตรวจราชการและคณะกรรมการนิเทศ

รับการประเมินจากคณะผู้ตรวจราชการและคณะกรรมการนิเทศ

รับการประเมินจากคณะผู้ตรวจราชการและคณะกรรมการนิเทศ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนท่ามะกาวิทย..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน15 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:55:38

มอบเกียรติบัตร 24 ส.ค. 60

มอบเกียรติบัตร 24 ส.ค. 60

มอบเกียรติบัตร 24 ส.ค. 60 ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน15 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:54:41

โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี.

โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี.

โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน14 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:53:54

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน13 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:52:58

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชนและนักเรียน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลท่ามะกา ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน15 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:51:25

อบรมการใช้โปรแกรม GSP ปีการศึกษา 2560

อบรมการใช้โปรแกรม GSP ปีการศึกษา 2560

อบรมการใช้โปรแกรม GSP ปีการศึกษา 2560 อบรมวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน16 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:50:19

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการวชิระ ประกอบ

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการวชิระ ประกอบ

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการวชิระ ประกอบ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน16 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:49:09

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง