ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

การมอบโล่ เหรียญ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรในการแข่งขันกีฬา และกรีฑา จังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘

การมอบโล่ เหรียญ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรในการแข่งขันกีฬา และกรีฑา จังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ หลังจากการแข่งขันกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ที่ สนามกลีบบัว จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้กวาดรางวัลกรีฑา หลายประเภท เหรียญและถ้วยรวมอันดับหน..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน580 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 17:43:12

ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยม ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยม ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี ๒๕๕๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมในการบริหารงานของนายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จัดเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยม โรงเรียนมาตรฐาน..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน517 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 17:39:08

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ปลอดภัยวัณโรค

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ปลอดภัยวัณโรค

ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ได้ต้อนรับ นายแพทย์โสภณ เมฆธน  อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ในการเปิดงานกิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ปลอดภัยวัณโรค ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน519 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 17:34:38

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR : ระยะที่ ๑

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR : ระยะที่ ๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยการบริหารของผู้อำนวยการหงษ์ดี ศรีเสน ร่วมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR : ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน489 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 17:29:20

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมร่วมกับ กศน.อำเภอท่ามะกาจัดสถานที่และทำการสอบ N-NET

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมร่วมกับ กศน.อำเภอท่ามะกาจัดสถานที่และทำการสอบ N-NET

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมร่วมกับ กศน.อำเภอท่ามะกาจัดสถานที่และทำการสอบ N-NET ในเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน775 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 17:24:34

ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรห้องคู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรห้องคู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยการบริหารงานของผู้อำนวยการ หงษ์ดี ศรีเสน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และวัดใหม่เจริญผล จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ห่างไกลจากยาเสพต..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน495 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 17:21:20

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกา..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน503 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 17:16:58

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ห้างร้าน สมาคม และเอกชนจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ๒๕๕๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ห้างร้าน สมาคม และเอกชนจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายหงส์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับมูลนิธิ องค์กร ห้างร้าน สมาคม และเอกชน เดินเทิดพระเ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน687 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-12 22:44:39

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้อำนวยการหงส์ดี ศรีเสน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในกิจกรรมประกอบ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน1119 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-12 22:33:16

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องคี่ ปี ๒๕๕๘

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องคี่ ปี ๒๕๕๘

วันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยผู้อำนวยการหงส์ดี ศรีเสน  รองผู้อำนวยการพิทักษ์ อยู่เป็นสุข และรองผู้อำนวยการนุชนาถ สอนสง ร่วมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สัง..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน566 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-12 22:21:54

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง