ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องคี่ ปี ๒๕๕๘

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องคี่ ปี ๒๕๕๘

วันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยผู้อำนวยการหงส์ดี ศรีเสน  รองผู้อำนวยการพิทักษ์ อยู่เป็นสุข และรองผู้อำนวยการนุชนาถ สอนสง ร่วมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สัง..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน482 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-12 22:21:54

ภาพกิจกรรมการแข่งกีฑา จังหวัดที่สนามกลีบบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมการแข่งกีฑา จังหวัดที่สนามกลีบบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๕-๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยผู้อำนวยการหงส์ดี ศรีเสน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา นำโดยคร..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน562 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-12 22:12:16

การซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนการเข้าค่ายพุทธบุตร ม.๑ ปี ๒๕๕๘

การซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนการเข้าค่ายพุทธบุตร ม.๑ ปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมั

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน520 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-05 22:43:40

ประมวลภาพกิจกรรมวันภาษาไทย ๒๕๕๘

ประมวลภาพกิจกรรมวันภาษาไทย ๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน373 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-05 22:38:21

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๒๕๕๘ ณ วัดท่ามะกา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๒๕๕๘ ณ วัดท่ามะกา

  ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นร่วมกันจัด

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน615 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-05 22:29:08

คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ปี ๒๕๕๘

คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ปี ๒๕๕๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรร

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน532 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-05 22:19:11

Eduzones แนะแนวการศึกษา โดยทาโร่

Eduzones แนะแนวการศึกษา โดยทาโร่

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  Eduzone ร่วมกับ Taro จัดโครงการ TARO to School โดยมีอ.ดร.วรวรรณ นิมิตพงษ์กุล กับการผนึกกำลังสร้างแรงบันดาลใจ

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน613 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-05 22:13:55

ภาพชุด ต้นกำเนิดกว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ มะนาวนอกฤดูสู่ศตวรรษที่ ๒๑

ภาพชุด ต้นกำเนิดกว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ มะนาวนอกฤดูสู่ศตวรรษที่ ๒๑

ภาพชุด ต้นกำเนิดกว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ มะนาวนอกฤดูสู่ศตวรรษที่ ๒๑ นี่คือภาพชุด ต้นกำเนิดกว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ มะนาวนอกฤดูสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ที่นักเรียนท่ามะกาวิทยาค..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน464 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-21 10:24:38

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ เป็นประธานเปิดแหล่งเรียนรู้ มะนาวนอกฤดูสู่ศตวรรษที่ ๒๑

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ เป็นประธานเปิดแหล่งเรียนรู้ มะนาวนอกฤดูสู่ศตวรรษที่ ๒๑

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ เป็นประธานเปิดแหล่งเรียนรู้ มะนาวนอกฤดูสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ณ สวนมะนาวนอกฤดู แปลงเกษตร โรงเรียนท่ามะกาวิ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน475 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-21 10:07:55

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชมหาวิทยาลัย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชมหาวิทยาลัย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชมหาวิทยาลัย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และทัศนศึกษาอุทยานประวัติ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน623 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-17 19:55:13

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง