ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR : ระยะที่ ๑

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR : ระยะที่ ๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยการบริหารของผู้อำนวยการหงษ์ดี ศรีเสน ร่วมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR : ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 17:29:20

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมร่วมกับ กศน.อำเภอท่ามะกาจัดสถานที่และทำการสอบ N-NET

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมร่วมกับ กศน.อำเภอท่ามะกาจัดสถานที่และทำการสอบ N-NET

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมร่วมกับ กศน.อำเภอท่ามะกาจัดสถานที่และทำการสอบ N-NET ในเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน303 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 17:24:34

ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรห้องคู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรห้องคู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยการบริหารงานของผู้อำนวยการ หงษ์ดี ศรีเสน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และวัดใหม่เจริญผล จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ห่างไกลจากยาเสพต..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน179 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 17:21:20

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกา..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน184 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 17:16:58

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ห้างร้าน สมาคม และเอกชนจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ๒๕๕๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ห้างร้าน สมาคม และเอกชนจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายหงส์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับมูลนิธิ องค์กร ห้างร้าน สมาคม และเอกชน เดินเทิดพระเ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน269 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-12 22:44:39

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้อำนวยการหงส์ดี ศรีเสน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในกิจกรรมประกอบ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน152 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-12 22:33:16

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องคี่ ปี ๒๕๕๘

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องคี่ ปี ๒๕๕๘

วันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยผู้อำนวยการหงส์ดี ศรีเสน  รองผู้อำนวยการพิทักษ์ อยู่เป็นสุข และรองผู้อำนวยการนุชนาถ สอนสง ร่วมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สัง..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน224 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-12 22:21:54

ภาพกิจกรรมการแข่งกีฑา จังหวัดที่สนามกลีบบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมการแข่งกีฑา จังหวัดที่สนามกลีบบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๕-๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยผู้อำนวยการหงส์ดี ศรีเสน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา นำโดยคร..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน312 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-12 22:12:16

การซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนการเข้าค่ายพุทธบุตร ม.๑ ปี ๒๕๕๘

การซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนการเข้าค่ายพุทธบุตร ม.๑ ปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมั

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน284 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-05 22:43:40

ประมวลภาพกิจกรรมวันภาษาไทย ๒๕๕๘

ประมวลภาพกิจกรรมวันภาษาไทย ๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน210 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-05 22:38:21

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง