ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์

ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน201 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-30 10:43:10

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์

ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน233 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-30 10:39:37

มอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๕๘

มอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๕๘

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดพิธีมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๕๘ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน201 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-30 10:34:07

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการความเป็นผู้นำของสภานักเรียนและพัฒนานักเรียนยุวชนแนะแนว/เพื่อนที่ปรึกษา YC ปี ๒๕๕๘

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการความเป็นผู้นำของสภานักเรียนและพัฒนานักเรียนยุวชนแนะแนว/เพื่อนที่ปรึกษา YC ปี ๒๕๕๘

ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการความเป็นผู้นำของสภานักเรียนและพัฒนานักเรียนยุวชนแนะแนว/เพื่อนที่ปรึกษา YC ปี ๒๕๕๘ โดยผู้อำนวยการหงส์..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน305 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-15 16:38:12

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตร เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตร เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้จัดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตร เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๕๘ โดยนางนุชนาถ สอนสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิท..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน273 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-15 16:35:14

กิจกรรมแนะแนว จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมแนะแนว จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้รับเกียรติจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาแนะแนวช่องทางการเข้าศึกษา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน322 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-11 12:41:12

ภาพกิจกรรม การตรวจเยี่ยมโครงการรวมพลังเยาวชนกาญจน์ต้านสิ่งเสพติด โดยสำนักงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรม การตรวจเยี่ยมโครงการรวมพลังเยาวชนกาญจน์ต้านสิ่งเสพติด โดยสำนักงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

มื่อ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยผู้อำนวยการหงษ์ดี ศรีเสน ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการรวมพลังเยาวชนกาญจ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน229 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-11 12:37:31

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเป็นสถานที่จัดสถานที่สอบโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา 2558

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเป็นสถานที่จัดสถานที่สอบโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา 2558

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเป็นสถานที่จัดสถานที่สอบโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา 2558 ในการนี้มีนักเรียนจากห..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน514 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-07 11:20:48

กิจกรรมเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

กิจกรรมเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ และจัดถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ในการนี้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักง..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน543 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-07 11:16:46

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดกิจกรรมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ โดยผู้อำนวยการหงษ์ดี ศรีเสน เป็นประธานในการมอบเกีย..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน224 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-07 11:10:53

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง