ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

กิจกรรมแนะแนว จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมแนะแนว จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้รับเกียรติจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาแนะแนวช่องทางการเข้าศึกษา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน290 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-11 12:41:12

ภาพกิจกรรม การตรวจเยี่ยมโครงการรวมพลังเยาวชนกาญจน์ต้านสิ่งเสพติด โดยสำนักงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรม การตรวจเยี่ยมโครงการรวมพลังเยาวชนกาญจน์ต้านสิ่งเสพติด โดยสำนักงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

มื่อ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยผู้อำนวยการหงษ์ดี ศรีเสน ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการรวมพลังเยาวชนกาญจ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน209 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-11 12:37:31

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเป็นสถานที่จัดสถานที่สอบโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา 2558

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเป็นสถานที่จัดสถานที่สอบโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา 2558

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเป็นสถานที่จัดสถานที่สอบโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา 2558 ในการนี้มีนักเรียนจากห..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน473 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-07 11:20:48

กิจกรรมเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

กิจกรรมเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ และจัดถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ในการนี้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักง..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน493 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-07 11:16:46

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดกิจกรรมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ โดยผู้อำนวยการหงษ์ดี ศรีเสน เป็นประธานในการมอบเกีย..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-07 11:10:53

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ๒๕๕๘

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ๒๕๕๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรมที่ทางห้องสมุดเตรียมไว้มากมายเช่น กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมเปิดพจนานุกรม กิจกร..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน666 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-07 11:06:56

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม GSP ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม GSP ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม GSP ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีนักเรียนห้องเร..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน273 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 17:47:43

การมอบโล่ เหรียญ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรในการแข่งขันกีฬา และกรีฑา จังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘

การมอบโล่ เหรียญ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรในการแข่งขันกีฬา และกรีฑา จังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ หลังจากการแข่งขันกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ที่ สนามกลีบบัว จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้กวาดรางวัลกรีฑา หลายประเภท เหรียญและถ้วยรวมอันดับหน..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน263 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 17:43:12

ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยม ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยม ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี ๒๕๕๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมในการบริหารงานของนายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จัดเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยม โรงเรียนมาตรฐาน..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน243 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 17:39:08

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ปลอดภัยวัณโรค

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ปลอดภัยวัณโรค

ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ได้ต้อนรับ นายแพทย์โสภณ เมฆธน  อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ในการเปิดงานกิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ปลอดภัยวัณโรค ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน226 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-24 17:34:38

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง