ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรการสอบผ่านการคัดเลือก สอวน.

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรการสอบผ่านการคัดเลือก สอวน.

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ รองฯนุชนาถ สอนสง มอบเกียรติบัตรการสอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย ๑ วิชาคณิตศาสตร์ แก่ นายคณิตศร ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน273 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-05 16:16:16

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เชิญครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน โดยรองผู้อำนวยการศิลป์พิสุทธ์ พันชะวะนัด ณ หอประชุมสุทินศัก..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน210 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-05 16:11:40

ยินดีต้อนรับครูใหม่

ยินดีต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยการบริหารงานของผู้อำนวยการหงษ์ดี ศรีเสนยินดีต้อนรับครูใหม่ ทั้งที่เป็นครูต่างชาติ และครูบรรจุใหม่เอกคณิตศาสตร์  ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน271 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-05 16:04:56

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเป็นเจ้าภาพศูนย์การแข่งขันกลุ่มศิลปะ

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเป็นเจ้าภาพศูนย์การแข่งขันกลุ่มศิลปะ

  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเป็นเจ้าภาพศูนย์การแข่งขันกลุ่มศิลปะ  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ โดยจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ในวันที่ ๒๒..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน199 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-27 15:57:03

การจัดการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ GAT/PAT 2558

การจัดการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ GAT/PAT 2558

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ GAT/PAT 2558 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยการบริหารงานของผู้อำนวยการหงษ์ดี ศรีเสน ในโอกาสดังกล่าว นาง..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน193 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-27 15:52:26

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ สุวรรณา รีสอร์ท จ.ชัยนาท ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน208 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-27 15:47:58

โรงเรียนบางสะพานวิทยามาศึกษาดูงาน

โรงเรียนบางสะพานวิทยามาศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมต้อนรับโรงเรียนบางสะพานวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงาน ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ในเวลา ๘.๓๐ - ๑๒...

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน422 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-02 12:46:11

โรงเรียนปทมโรจน์วิทยาคมมาศึกษาดูงาน

โรงเรียนปทมโรจน์วิทยาคมมาศึกษาดูงาน

ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนปทมโรจน์วิทยาคมมาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล เวลา 08:30 - 11:30 น. ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน248 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-30 19:12:41

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้นม.๕ ม.๖

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้นม.๕ ม.๖

วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้นม.๕ ม.๖ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน177 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-30 19:08:49

ราตรี สวัสดีศรีราชการ เกษียณอายุ 2558

ราตรี สวัสดีศรีราชการ เกษียณอายุ 2558

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ณ หอประชุมสุทิสศักดิ์ เวลา 18:00 - 22:30 น. ในการนี้มีผู้บริหาร ครู และนักการภารโรงเกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 12 ท่..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน193 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-30 19:05:22

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง