ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

การประชุมและตรวจพื้นที่ ในการเตรียมการเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การประชุมและตรวจพื้นที่ ในการเตรียมการเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูร่วมต้อนรับ พล.อ.ต.ฐานันดร์  ประทีบทอง  ราชองครักษ์ปร..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน121 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-27 17:53:35

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมร่วมกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ สํานักงานเทศบาล ตำบาลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมร่วมกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สํานักงานเทศบาล ตำบาลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

 ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนท่ามะกา..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน117 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-23 11:33:55

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะกา

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะกา

13 ตุลาคม 2563 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน112 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-13 18:26:23

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                                                                                             วันที..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน116 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-12 20:31:51

โรงเรียนดอนพุดวิทยา อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

โรงเรียนดอนพุดวิทยา อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการสุริยะ จันทร์สนอง พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ต้อนรับ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน100 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-12 20:21:32

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน139 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-10 21:31:52

กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดกิจกรรมแส..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน189 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-08 16:01:45

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครู ประจำปีการศึกษา 2563 แด่ผู้เกษียณอ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน162 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-06 17:09:21

สมาคมครูท่ามะกาจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

สมาคมครูท่ามะกาจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

วันที่ 30 กันยายน 2563 สมาคมครูท่ามะกา จัดงานเกษียณอายุราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ณ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน147 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-01 19:09:38

พิธีกล่าวอำลาคณะครูและนักเรียนเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

พิธีกล่าวอำลาคณะครูและนักเรียนเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมขอแสดงความยินด..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน171 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-01 18:51:33

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง