ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของสถานศึกษา

การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของสถานศึกษา

การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของสถานศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน272 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 10:52:32

รับทุนปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับทุนปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับทุนปีการศึกษา ๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน246 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 10:51:52

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน308 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 10:51:07

โรงพยาบาลมะการักษ์ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพปากและฟัน

โรงพยาบาลมะการักษ์ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพปากและฟัน

โรงพยาบาลมะการักษ์ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพปากและฟัน..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน323 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 10:50:29

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน210 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 10:49:06

ค่ายพุทธบุตร ๒๕๖๑ ชุด ๑ วันที่ ๒

ค่ายพุทธบุตร ๒๕๖๑ ชุด ๑ วันที่ ๒

ค่ายพุทธบุตร ๒๕๖๑ ชุด ๑ วันที่ ๒..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน204 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 10:48:18

ค่ายพุทธบุตร ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ค่ายพุทธบุตร ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ค่ายพุทธบุตร ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน220 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 10:47:34

กิจกรรมการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน249 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 10:46:46

โครงงานคุณธรรม (Team coaching) ชั้นม.4 และ ม.5

โครงงานคุณธรรม (Team coaching) ชั้นม.4 และ ม.5

โครงงานคุณธรรม (Team coaching) ชั้นม.4 และ ม.5..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน296 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 10:46:00

แนะนำครูชาวจีนปีการศึกษา ๒๕๖๑

แนะนำครูชาวจีนปีการศึกษา ๒๕๖๑

แนะนำครูชาวจีนปีการศึกษา ๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน233 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 10:45:28

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง