ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน274 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:52:58

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชนและนักเรียน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลท่ามะกา ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน239 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:51:25

อบรมการใช้โปรแกรม GSP ปีการศึกษา 2560

อบรมการใช้โปรแกรม GSP ปีการศึกษา 2560

อบรมการใช้โปรแกรม GSP ปีการศึกษา 2560 อบรมวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน249 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:50:19

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการวชิระ ประกอบ

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการวชิระ ประกอบ

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการวชิระ ประกอบ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน352 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:49:09

กิจกรรมการประกวดชุดไซเคิลวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรมการประกวดชุดไซเคิลวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรมการประกวดชุดไซเคิลวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน257 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:48:17

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด #สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน242 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:47:06

การอบรมERIC

การอบรมERIC

การอบรมERIC ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน915 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:46:12

การประชุมสะท้อนความคิดคุณลักษะอันพึงประสงค์

การประชุมสะท้อนความคิดคุณลักษะอันพึงประสงค์

การประชุมสะท้อนความคิดคุณลักษะอันพึงประสงค์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน248 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:45:14

รับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวันภาษาไทยและกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

รับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวันภาษาไทยและกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

รับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวันภาษาไทยและกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน251 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:44:27

การอบรมเชิงปฏิบัตรการ-การอบรมส่งเสริมพัฒนา-การอบรมนักเรียนคุณธรรม

การอบรมเชิงปฏิบัตรการ-การอบรมส่งเสริมพัฒนา-การอบรมนักเรียนคุณธรรม

การอบรมเชิงปฏิบัตรการ-การอบรมส่งเสริมพัฒนา-การอบรมนักเรียนคุณธรรม ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน275 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 13:43:33

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง