ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

การอบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนคุณธรรม

การอบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนคุณธรรม

การอบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนคุณธรรม ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน61 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:15:13

ลงทะเบียนเรียน-จำหน่ายหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓และปีที่๖

ลงทะเบียนเรียน-จำหน่ายหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓และปีที่๖

ลงทะเบียนเรียน-จำหน่ายหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓และปีที่๖ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:14:29

ลงทะเบียนเรียน-จำหน่ายหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒และปีที่๕

ลงทะเบียนเรียน-จำหน่ายหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒และปีที่๕

ลงทะเบียนเรียน-จำหน่ายหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒และปีที่๕ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน50 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:13:45

จัดหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

จัดหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

จัดหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน48 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:12:52

พิธีรับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓และ๖ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙

พิธีรับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓และ๖ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙

พิธีรับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓และ๖ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน52 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:08:03

ศึกษาดูงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศึกษาดูงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศึกษาดูงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน53 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:07:04

พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา๒๕๕๙

พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา๒๕๕๙

พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน46 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:06:25

ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ม.๔และม.๕

ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ม.๔และม.๕

ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ม.๔และม.๕ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน50 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:05:22

การรับสมัครนักเรียน ม.๑ ม.๔

การรับสมัครนักเรียน ม.๑ ม.๔

การรับสมัครนักเรียน ม.๑ ม.๔ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน49 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:04:38

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และ โรงเรียนดัดดรุณี

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และ โรงเรียนดัดดรุณี

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และ โรงเรียนดัดดรุณี ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน56 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:04:04

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง