ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูด บุคลิกภาพศึกษาดูงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูด บุคลิกภาพศึกษาดูงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูด บุคลิกภาพศึกษาดูงาน ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน104 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-29 13:38:23

 การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูด บุคลิกภาพ (งานประชาสัมพันธ์)

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูด บุคลิกภาพ (งานประชาสัมพันธ์)

 

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน102 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-29 13:37:17

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด&rdquo..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน104 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-26 20:33:21

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน108 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-26 20:31:45

การอบรม PLC ครูกลุ่มการงานอาชีพฯ

การอบรม PLC ครูกลุ่มการงานอาชีพฯ

การอบรม PLC ครูกลุ่มการงานอาชีพฯ

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน142 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-24 17:21:31

การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันสุนทรภู่

การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันสุนทรภู่

การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันสุนทรภู่ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน189 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-24 16:33:05

ซ้อมเดินสวนสนามลูกเสือและเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒

ซ้อมเดินสวนสนามลูกเสือและเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒

ซ้อมเดินสวนสนามลูกเสือและเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน145 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:30:21

อบรมภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕และปีที่๖

อบรมภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕และปีที่๖

อบรมภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕และปีที่๖ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน97 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:29:44

การแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันสุทรภู่

การแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันสุทรภู่

การแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันสุทรภู่ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน133 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:29:11

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน96 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:28:32

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง