ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

คณะครู-นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์ดอก ดารารัตน์และดอกไม้จันทร์

คณะครู-นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์ดอก ดารารัตน์และดอกไม้จันทร์

คณะครู-นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์ดอก ดารารัตน์และดอกไม้จันทร์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน56 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:24:15

โครงการปฎิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปฎิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปฎิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:23:29

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น๐,ร,มส,มผ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น๐,ร,มส,มผ

https://www.facebook.com/pg/TMVitthayakom/photos/?tab=album&album_id=1786012771533251

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:22:44

ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:21:01

กิจกรรมตอบคำถามวันงดสูบบุหรี่โลกงานห้องสมุด

กิจกรรมตอบคำถามวันงดสูบบุหรี่โลกงานห้องสมุด

กิจกรรมตอบคำถามวันงดสูบบุหรี่โลกงานห้องสมุด ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน60 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:20:25

โฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓

โฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓

โฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน50 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:19:41

โฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕

โฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕

โฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน53 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:19:04

ต้อนรับครูย้ายครูบรรจุใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ต้อนรับครูย้ายครูบรรจุใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ต้อนรับครูย้ายครูบรรจุใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:18:26

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน61 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:17:40

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน54 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:17:00

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง