ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันสุนทรภู่

การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันสุนทรภู่

การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันสุนทรภู่ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน151 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-24 16:33:05

ซ้อมเดินสวนสนามลูกเสือและเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒

ซ้อมเดินสวนสนามลูกเสือและเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒

ซ้อมเดินสวนสนามลูกเสือและเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน111 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:30:21

อบรมภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕และปีที่๖

อบรมภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕และปีที่๖

อบรมภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕และปีที่๖ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:29:44

การแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันสุทรภู่

การแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันสุทรภู่

การแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันสุทรภู่ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน101 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:29:11

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน67 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:28:32

กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน78 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:27:57

กิจกรรมงานสภานักเรียนหาเสียงเลือกตั้ง

กิจกรรมงานสภานักเรียนหาเสียงเลือกตั้ง

กิจกรรมงานสภานักเรียนหาเสียงเลือกตั้ง ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน58 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:27:19

หลักสูตร การพัฒนาสื่่่่่่่อการเรียนการสอนออนไลน์

หลักสูตร การพัฒนาสื่่่่่่่อการเรียนการสอนออนไลน์

หลักสูตร การพัฒนาสื่่่่่่่อการเรียนการสอนออนไลน์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:26:32

ซ้อมนักเรียนถือพานและทำพานไหว้ครู

ซ้อมนักเรียนถือพานและทำพานไหว้ครู

ซ้อมนักเรียนถือพานและทำพานไหว้ครู ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน65 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:25:45

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน55 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 11:25:00

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง