ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน81 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-13 16:39:22

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูด บุคลิกภาพ (งานประชาสัมพันธ์)

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูด บุคลิกภาพ (งานประชาสัมพันธ์)

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูด บุคลิกภาพ (งานประชาสัมพันธ์) ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน85 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-13 16:37:31

กิจกรรมงานสภานักเรียนหาเสียงเลือกตั้ง

กิจกรรมงานสภานักเรียนหาเสียงเลือกตั้ง

กิจกรรมงานสภานักเรียนหาเสียงเลือกตั้ง ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน77 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-13 16:36:04

งานพยาบาลร่วมกับลอรีเอะให้ความรู้นร.ม.๑

งานพยาบาลร่วมกับลอรีเอะให้ความรู้นร.ม.๑

งานพยาบาลร่วมกับลอรีเอะให้ความรู้นร.ม.๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน80 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-29 13:40:26

พิธีสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือ

พิธีสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือ

พิธีสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือ ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน85 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-29 13:39:28

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูด บุคลิกภาพศึกษาดูงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูด บุคลิกภาพศึกษาดูงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูด บุคลิกภาพศึกษาดูงาน ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-29 13:38:23

 การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูด บุคลิกภาพ (งานประชาสัมพันธ์)

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูด บุคลิกภาพ (งานประชาสัมพันธ์)

 

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน72 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-29 13:37:17

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด&rdquo..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน75 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-26 20:33:21

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน75 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-26 20:31:45

การอบรม PLC ครูกลุ่มการงานอาชีพฯ

การอบรม PLC ครูกลุ่มการงานอาชีพฯ

การอบรม PLC ครูกลุ่มการงานอาชีพฯ

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน108 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-24 17:21:31

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง