ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

การอบรมปฏิบัติการการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นกูเกิลเอิร์ธ

การอบรมปฏิบัติการการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นกูเกิลเอิร์ธ

การอบรมปฏิบัติการการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นกูเกิลเอิร์ธ..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน1498 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-07 10:11:23

ต้อนรับครูชาวต่างชาติ ๓ ท่าน

ต้อนรับครูชาวต่างชาติ ๓ ท่าน

ต้อนรับครูชาวต่างชาติ ๓ ท่าน..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน2056 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-07 10:10:45

การแสดงละครคณะคนทำคนดู รอบ ม.๕

การแสดงละครคณะคนทำคนดู รอบ ม.๕

การแสดงละครคณะคนทำคนดู รอบ ม.๕..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน1790 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-01 16:51:29

การแสดงละครของคณะคนทำคนดู รอบ ม.๓

การแสดงละครของคณะคนทำคนดู รอบ ม.๓

การแสดงละครของคณะคนทำคนดู รอบ ม.๓..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน1697 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-01 16:50:49

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่ประชาช

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่ประชาช

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่ประชาช..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน1421 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 10:58:14

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันพระราชสมภพราชกาลที่ ๑๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันพระราชสมภพราชกาลที่ ๑๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันพระราชสมภพราชกาลที่ ๑๐..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน1461 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 10:57:25

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แห่เทียนเข้าพรรษา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แห่เทียนเข้าพรรษา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แห่เทียนเข้าพรรษา..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน1032 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 10:56:10

ค่ายพุทธบุตร ๒๕๖๑ ชุด ๒ วันที่ ๑

ค่ายพุทธบุตร ๒๕๖๑ ชุด ๒ วันที่ ๑

ค่ายพุทธบุตร ๒๕๖๑ ชุด ๒ วันที่ ๑ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน997 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 10:55:19

การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕

การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕

การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน988 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 10:54:30

ยิมนาสติกประกอบดนตรีจากประเทศเดนมาร์ก

ยิมนาสติกประกอบดนตรีจากประเทศเดนมาร์ก

ยิมนาสติกประกอบดนตรีจากประเทศเดนมาร์ก จัดกิจกรรมวันที่ 18 ก.ค. 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน1090 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 10:53:19

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง