ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙  ที่ผ่านมา  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน472 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-19 12:57:24

โครงการพัฒนาเครืือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินภาคประชาชน รุ่นที่ ๒

โครงการพัฒนาเครืือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินภาคประชาชน รุ่นที่ ๒

เมื่อวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินภาคประชาชน  รุ่นที่  ๒  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒-๓ ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน418 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-03 12:59:51

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

ในวันที่ ๒๑-๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา โรงเรียนหนองรีประชานิมิต กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือ การอยู่ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕  เพื่อให้นักเ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน918 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-27 13:32:07

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ในวันที่ ๒๑-๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ณ  ค่ายลูกเสือชั่..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน756 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-27 13:13:42

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓

ในวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิตได้จัดพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓  ณ  ค่ายลูกเสือไ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน819 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-27 11:49:03

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  โดยนางสาวสายฝน  ภานุมาศ  ผู้อำนวยการฯ  เข้ารับรางวัลตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน783 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-27 11:25:38

พิธีถวายคำปฏิญาณ เนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

พิธีถวายคำปฏิญาณ เนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้จัดพิธีถวายคำปฏิญาณ ความเป็นครูที่ดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีคณะผู้บริหาร  ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน575 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-19 11:08:18

วันครู  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙

วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของวงการศึกษาคือ  "วันครู"  โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้จัดพิธีบูชา..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน767 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-19 10:51:53

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

จากที่โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๘  ที่ผ่าน และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ ระดับภาค ณ จั..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน464 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-11 09:00:59

ทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

ทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนของโรง..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน428 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-11 08:23:19

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง