ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

รับการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

รับการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนหนองรีประชานิมิตได้รับการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์  จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๕  จังหวัดราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน456 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-14 10:43:42

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน467 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-11 15:39:18

รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑  และมัธยมศึกษาปีที่๔

รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ และมัธยมศึกษาปีที่๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที่ ๙ - ๑๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๙ ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน1021 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-11 10:48:13

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  และพิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน587 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-07 11:27:13

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๒๐ - ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน429 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-22 18:30:14

พิธีมอบโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๕๗

พิธีมอบโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  โดยนางสาวสายฝน  ภานุมาศ  ผู้อำนวยการฯ  เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นในการ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน702 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-10 10:42:58

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เป็นสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โดยมีหัวหน้าสนามสอบคือ นางสาวสายฝน ภานุมาศ &..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน536 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-03 10:56:44

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน  เพื่อเป็นตัวแทนของนักเรียนในฐานะคณะกรรมการนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู  และ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน706 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-03 10:41:36

กิจกรรม น้องภูมิใจ ให้พี่ภาคภูมิ

กิจกรรม น้องภูมิใจ ให้พี่ภาคภูมิ

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา  โดยคณะผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียน (รุ่นน้อง) ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และมัธยมศึกษาที่ &nb..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน510 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-03 10:26:04

กิจกรรม Open NRP Fantasy Land

กิจกรรม Open NRP Fantasy Land

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต จัดกิจกรรม Open NRP Fantasy Land : เปิดบ้านแห่งจินตนาการ ขึ้น ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  การแข..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน459 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-19 13:20:05

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง