ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดพิธีสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   โดยมี  นางสาวสายฝน  ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีปร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน441 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-05 12:59:22

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด  ณ  ชุมชนเทศบาลหนองรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน596 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-26 07:31:05

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันในที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิตได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ณ บริเวณหน้าเสาธง ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน509 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-26 07:25:14

พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยประธานในพิธี  นางสาวสายฝน  ภานุมาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชาน..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน545 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-17 07:33:36

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติด  โดยการรณรงค์ให้งดสูบบุหรี่  และเลิกยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน587 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 13:07:01

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting)

เมื่อวันที่  ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน1118 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 12:59:17

จัดนิทรรศการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

จัดนิทรรศการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์  กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕  จังหวัดราชบุรี &n..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน995 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 12:54:24

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะครูและนักเรียน  ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน405 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 12:49:12

พิธีรับรางวัลการเข้าร่วมประกวดโครงการ

พิธีรับรางวัลการเข้าร่วมประกวดโครงการ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"

เนื่องด้วยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดผลงาน  โครงการ "เด็กไทยรู้เท่าทันสือ"  กับกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งผลการประกวด  โรงเรียนหนองรีประชานิ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน461 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-25 09:23:56

รับมอบทุนการศึกษา

รับมอบทุนการศึกษา

ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้มอบทุนการศึกษา  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต  จำนวน ๓๐ ท..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน399 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-19 08:33:35

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง