ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จักพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคล..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน371 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-16 20:59:07

กิจกรรมค่ายเยาวชน

กิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ ๓

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน  "คนดีของแผ่นดิน"  โรงเรียนสุจริต  รุ่นที่ ๓    ณ  โรงเรียนกรับใหญ่ว่..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน474 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-09 07:47:52

รณรงค์การออกเสียงประชามติ

รณรงค์การออกเสียงประชามติ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ร่วมด้วยเทศบาลหนองรี   ได้จัดกิจกรรมการรงณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามิติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. ๒๕๕๙..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน350 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-05 09:10:12

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น   เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของความเป็นไทย   ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน432 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-05 09:03:14

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

ในวันที่ ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา  โดยนำเทียนจำนำพรรษา   พร้อมด้วยเครื่องไทยธรรม  ไปถวาย  ณ  วัดหนองรี  และ  ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน470 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-15 15:50:12

ประชุมเสวนาเวที

ประชุมเสวนาเวที "คนเห็นคน" ระดับอำเภอบ่อพลอย

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดประชุมเสวนาเวที "คนเห็นคน"  ระดับอำเภอบ่อพลอย  ณ ห้องอาเซียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน387 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-15 15:42:20

ออกบูธสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

ออกบูธสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

ในวันที่ ๑๒  กรกฏคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนหนองรีประนิมิต  ได้ร่วมออกบูธสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์  ในกิจกรรม ๗๐ ปี มหามงคล  รวมพลประชารัฐ "งดเหล้าครบพรรษา  ชวนกันอ่า..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน714 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-13 10:51:48

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย   ณ ห้องอาเซียน  ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน390 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-09 09:34:19

รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม  จากคณะกรรมการนิเทศติดตาม  และประเมินผลการจัดก..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน377 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-07 12:08:09

โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร"

ในวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร"   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ณ วัดหนองรี นักเ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน422 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-05 13:05:24

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง