ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

การประเมินโครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์

การประเมินโครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้รับการประเมินติดตาม  โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน495 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-24 18:11:21

การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน417 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-24 18:06:41

กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก

กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก

ในวันที่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ร่วมกับเทศบาลหนองรี  ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  เนื่องในวันเอดส์โลก  ณ  บริเวรชุมชนหนองรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน614 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-02 15:01:08

พิธีบวชสามเณร

พิธีบวชสามเณร

ในวันที่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดพิธีบวชสามเณร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ณ  วัดหนองหูช้าง  จ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน415 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-02 14:49:55

กิจกรรมออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย

ในวันที่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียน  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนต..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน413 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-02 14:36:15

ประชุมผู้ประกอบการรถโดยสารรับ-ส่งนักเรียน

ประชุมผู้ประกอบการรถโดยสารรับ-ส่งนักเรียน

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ร่วมกับคณะทหารและตำรวจ  ได้ดำเนินการจัดระเบียบรถรับ-ส่งนักเรียน  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน426 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-02 14:27:43

อบรมการขับขี่ปลอดภัย

อบรมการขับขี่ปลอดภัย

ในวันที่ ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดการอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียน  โดยให้ความรู้ด้านทฤษฎี  และการปฏิบัติ  สอนให้นักเรียนสามารถ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน589 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-25 16:03:45

พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า

ในวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า  พร้อมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ณ  บริเวณสถานศึกษา  และวัดหนอ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน426 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-25 15:55:47

สอบธรรมศึกษา

สอบธรรมศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้ดำเนินการจัดการสอบธรรมศึกษา  ชั้นตรี  ชั้นโท  ชั้นเอก  ให้แก่นักเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน361 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-25 11:07:32

รวมพลังแห่งความภักดี

รวมพลังแห่งความภักดี

ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาท..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน328 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-23 10:23:28

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง