ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  ประจำปี ๒๕๖๐  ณ  บริเวณหน้าเสาธง  พร้อมทั้งมีการเดินรณรงค์โดยรอบชุ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน372 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 15:01:44

กิจกรรม

กิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"

เมื่อวันที่ ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน319 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 14:57:44

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom  meeting)  ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน290 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 14:53:15

การสอบ O-NET  ระดับ ม.3

การสอบ O-NET ระดับ ม.3

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดเป็นศูนย์สอบ  การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ ม.3  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘   ระหว่างวันที่ ๔-๕  ก..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน405 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-07 09:59:17

กิจกรรมค่ายเยาวชน

กิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

ในวันที่ ๓๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนสุจริต  รุ่นที่ ๓ ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน394 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 10:25:47

กิจกรรม NRP The idol ครั้งที่3

กิจกรรม NRP The idol ครั้งที่3

เมื่อวันที่ ๑๗ -๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัด "กิจกรรม NRP  The idol  ครั้งที่ ๓"  โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน438 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-24 10:33:45

กิจกรรมวันครู

กิจกรรมวันครู

ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู  ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน572 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-18 11:24:57

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

เมื่อวันที่ ๑๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะครู  และนักเรียน  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ณ เทศบาลตำบลหนองรี  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน373 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-18 11:20:29

รับการประเมินกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รับการประเมินกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประานิมิต  ได้รับการประเมินกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน349 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-18 11:15:17

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  และผู้บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

ในวันที่ ๕-๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  และผู้บำเพ็ญประโยชน์  ณ  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน428 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-10 13:06:47

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง