ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย

ในวันที่ ๒ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต   ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้  และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน469 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-03 19:35:55

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นพระราชกุศล  และถวายพระพรชัยมงคล

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประนิมิต ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  และถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน399 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-03 19:23:51

อบรมกู้ภัยจิ๋ว  หัวใจจิตอาสา

อบรมกู้ภัยจิ๋ว หัวใจจิตอาสา

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ร่วมกับมูนิธิพิทักษ์กาญจน์  ได้จัดอบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างถูกวิธี  ณ ห้องโสตศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน375 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-03 19:12:24

กิจกรรมทำดอกดารารัตน์

กิจกรรมทำดอกดารารัตน์

เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้ร่วมกันทำดอกดารารัตน์เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรม..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน368 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 15:42:37

ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาจีน

ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาจีน

เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยนและติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีน  โดยสำนักงานวิชาการและมา..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน373 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 15:36:58

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ในได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้  เนื่องในวันสุนทรภู่  ณ บริเวณหน้าเสาธง ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน331 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 15:32:10

การอบรม PLC

การอบรม PLC

เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประานิมิต  ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้  กระบวนการ (Professional  Le..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน346 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 15:27:38

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

เมื่อวันที่  ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ณ  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  และนักเ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน360 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 15:17:40

กิจกรรมวันไหว้ครูู

กิจกรรมวันไหว้ครูู

เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน339 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 15:09:44

กิจกรรมกำจัดเหา

กิจกรรมกำจัดเหา

เมื่องวันที่ ๘ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี  ได้ทำการกำจัดเหาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน536 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 15:05:50

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง