ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

อบรมกู้ภัยจิ๋ว  หัวใจจิตอาสา

อบรมกู้ภัยจิ๋ว หัวใจจิตอาสา

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ร่วมกับมูนิธิพิทักษ์กาญจน์  ได้จัดอบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างถูกวิธี  ณ ห้องโสตศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน78 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-03 19:12:24

กิจกรรมทำดอกดารารัตน์

กิจกรรมทำดอกดารารัตน์

เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้ร่วมกันทำดอกดารารัตน์เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรม..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน90 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 15:42:37

ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาจีน

ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาจีน

เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยนและติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีน  โดยสำนักงานวิชาการและมา..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน77 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 15:36:58

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ในได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้  เนื่องในวันสุนทรภู่  ณ บริเวณหน้าเสาธง ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน79 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 15:32:10

การอบรม PLC

การอบรม PLC

เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประานิมิต  ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้  กระบวนการ (Professional  Le..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน78 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 15:27:38

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

เมื่อวันที่  ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ณ  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  และนักเ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน61 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 15:17:40

กิจกรรมวันไหว้ครูู

กิจกรรมวันไหว้ครูู

เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน75 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 15:09:44

กิจกรรมกำจัดเหา

กิจกรรมกำจัดเหา

เมื่องวันที่ ๘ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี  ได้ทำการกำจัดเหาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 15:05:50

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  ประจำปี ๒๕๖๐  ณ  บริเวณหน้าเสาธง  พร้อมทั้งมีการเดินรณรงค์โดยรอบชุ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน61 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 15:01:44

กิจกรรม

กิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"

เมื่อวันที่ ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน50 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-04 14:57:44

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง