ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

"๘๓ พรรษา บรมราชินีนาถ"  ในวันที่  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๘  คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  โดยมีคณะผู้บริหาร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน467 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 16:47:10

กิจกรรมคุณธรรม (ค่ายพุทธบุตร) โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

กิจกรรมคุณธรรม (ค่ายพุทธบุตร) โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้จัดกิจกรรมคุณธรรม  จริยธรรม  ค่ายพุทธบุตร  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียนที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ในการดำเนินชีวิต  โดยได้ศึก..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน719 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 16:26:31

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี มีการกำหนดให้เป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ" เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ และสมบัติของชาติไทย ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน652 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 12:39:10

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา และกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา และกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อเป็นสืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา  นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมงดเห..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน591 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 12:09:18

การมอบเกียรติบัตรวันต่อต้านยาเสพติด

การมอบเกียรติบัตรวันต่อต้านยาเสพติด

จากที่โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้า่นยาเสพติดเมื่อวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  ที่ผ่านมานั้น  ได้มีการเดินขบวนรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด  โดยให้นักเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน627 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 11:57:11

การตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล

การตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล

เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิตที่ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง เข้ารับการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน620 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-16 16:29:18

การประกวดกิจกรรม

การประกวดกิจกรรม "ร้อง เล่น เต้น มัน"

วันนี้  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรม  "ร้อง เล่น เต้น มัน"  (นอกรอบ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติที่จะจัดขึ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน572 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-16 16:18:33

การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภายในสถานศึกษา

การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภายในสถานศึกษา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ นำโดย นายสรศักดิ์ ไสยะหุต ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน1041 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-15 13:54:59

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม

นับแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือขึ้นในราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ จวบจนกาลบัดนี้วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเวลากว่า ๑๐๔..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน570 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-15 13:44:36

วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีกา่รศึกษา ๒๕๕๘

วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีกา่รศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน "สุนทรภู่" จัดให้มีขึ้นเพื่ิอรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และของโลกคือ "สุนทรภู่" ผู้มีบทบาท รวมถึงผลงานสำคัญทางภาษาที่ถ่ายทอ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน514 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-15 13:31:51

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง