ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้ดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ตามมาตรฐาน ๕ มาตรฐาน  ตามกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ โดยโรงเรียนดำเนินการโครงกา..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน299 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-05 11:36:32

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ต้อนรับบุคลากรใหม่

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ต้อนรับบุคลากรใหม่

วานนี้ วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต นำโดยนางสาวสายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการฯ คณะครู และนักเรียนทุกคน มีความยินดีร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่ในตำแหน่งครูผู้..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน707 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-04 09:36:40

กิจกรรมการอ่านสารวันสันติภาพสากล ปี ๒๕๕๘

กิจกรรมการอ่านสารวันสันติภาพสากล ปี ๒๕๕๘

ในวันที่  ๒๑  กันยายน ของทุกปี ถือว่าเป็นวันสันติภาพสากลของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งจะมีกิจกรรมหลักคือ การอ่านสารของผู้นำประเทศ และเลขาธิการสหประชาติ  โดยในปี ๒๕๕๘ นี้ ตรงกั..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน354 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-22 16:43:18

การมอบหนังสือ คือความรู้

การมอบหนังสือ คือความรู้

เมื่อเช้าของวันนี้ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙ ได้มอบหนังสือให้กับโรงเรียนหนองรีประชานิมิต เพื่อสนุบสนุนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ว..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน308 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-18 12:03:42

กิจกรรม

กิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และค่ายคณิตศาสตร์"

กิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และค่ายคณิตศาสตร์" ของโรงเรียนหนองรีประชานิมิต จัดขึ้นในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน591 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-01 16:48:43

กิจกรรม

กิจกรรม "กีฬาสีภายใน ดอกแก้วเกมส์ ครั้งที่ ๓๕"

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ "ดอกแก้วเกมส์ ครั้งที่ ๓๕" กิจกรรมกีฬาสีภายใน เป็นกิจกรรมที่ "นักเรียน" เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์กิจกร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน506 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-01 16:18:24

ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม และจ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน272 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-01 10:16:15

กิจกรรม

กิจกรรม "จราจร สอนความรู้"

เช้าวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  โดยตำรวจจราจรของสถานีตำรวจ ได้มาให้ความรู้กับนักเรียนเรื่อง ท่..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน497 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-25 09:14:47

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เทศบาลตำบลหนองรี  (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ได้จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน301 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 17:07:18

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

"๘๓ พรรษา บรมราชินีนาถ"  ในวันที่  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๘  คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  โดยมีคณะผู้บริหาร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน272 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 16:47:10

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง