ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่

เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   โรงเรียนหนองรีประชานิมิตได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ผู้โดยบริหาร คณะครู คณะกรรมการ..

เขียนโดย : เปิดอ่าน1220 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-21 09:30:44

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันที่ ๓๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ  แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน1452 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-02 09:41:26

ค่ายเยาวชน

ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนุรี  ได้จัดอบรมโครงการโรงเรียนสุจริต  ให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน1378 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-31 10:34:23

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ร่วมกับเทศบาลหนองรี  และหน่วยงานราชการต่างๆ  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กและเยาวชนภายในชุมชนหนองรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน1407 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-17 14:54:57

วันขึ้นปีใหม่

วันขึ้นปีใหม่

ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรื่นเริงในวันขึ้นปีให..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน1570 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-31 08:33:09

การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐  คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน  ครั้งที่ ๑  ประจ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน1387 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-14 10:58:28

พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐  งานลูกเสือโรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี  พร้อมทั้งกิจกรรมำเพ็ญประโยชน์  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน1314 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-23 10:57:43

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ในวันที่ ๗ - ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  "ดอกแก้วเกมส์"  เพื่อให้นักเรียนได้มีร่างกายที่แข็งแรง  ร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน1457 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-09 21:20:58

สัปดาห์วิทยาศาสตร์  สัปดาห์ห้องสมุด  ค่ายคณิตศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด ค่ายคณิตศาสตร์

ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  สัปดาห์ห้องสมุด  พร้อมทั้งได้จัดค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ให้กับนักเรียนร..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน1377 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-16 20:11:44

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ๒๕๖๐

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน1379 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-16 20:03:41

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง