ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

                 23-25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน183 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-24 18:06:12

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

                  4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยในการจัดกิจกรร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน264 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-04 20:02:30

สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562

สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562

                29 พฤศจิกายน 2562โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2562 จำนวน 587 คน สำนักเรียนวัดเขาจ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน216 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-29 18:07:35

กิจกรรมวันวชิราวุธ

กิจกรรมวันวชิราวุธ

                21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมวันวชิราวุธเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน1368 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-22 19:40:09

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

              7 พฤศจิกายน 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเส..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน866 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 18:45:26

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

                    โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและระดมทรัพยากร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจง ปรึกษาหารือเรื่องต่างๆที่เป็นแนวปฏ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน814 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-03 18:05:11

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน1105 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-25 17:32:08

ราชพฤกษ์เกมส์ 2562

ราชพฤกษ์เกมส์ 2562

                     โรงเรียนบ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน1294 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-07 18:28:33

โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 2562

โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 2562

               27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน1292 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-28 16:57:51

ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน1244 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-26 17:33:51

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง