ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

อบรม อย.น้อย และการปฐมพยาบาล

อบรม อย.น้อย และการปฐมพยาบาล

                 11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดอบรม อย.น้อยและการปฐมพยาบาลให้กับตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้องเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลบ่อพลอยเป็น..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน194 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-11 17:13:42

กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา

                    7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาส่งเสริมความเป็นพุทธศาสนิก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน282 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-07 22:21:16

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

                    โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้อ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน601 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-30 16:56:19

การประชุมการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)

การประชุมการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)

                       25  มกราคม 2563 โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพลอยไพลินจำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โรงเรียนประชามงคล และโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน189 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-26 15:23:30

นิเทศ ติดตาม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม

นิเทศ ติดตาม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม

                   22 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการศ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน354 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-22 17:59:00

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

                    17-18 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองจากประสบ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน244 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-18 22:42:15

16 มกรา บูชาครู

16 มกรา บูชาครู

          16 มกรา บูชาครู ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ศิษย์ที่ดีเข้าคารวะครู ดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เนื่องในโอกาสวัน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน248 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-18 20:33:01

วันครู 2563

วันครู 2563

                    ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา 16 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลเนื่องในโอกาสวันครู  

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน198 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-16 23:41:34

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

                   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ให้กับนักเรียนในวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า การแสดงแฟชั่นโชว์ การ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน204 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-10 23:15:02

การติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

                 26 ธันวาคม 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน 5 กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน304 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-26 17:43:44

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง