ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

กิจกรรมทำกระทงถวายวัด

กิจกรรมทำกระทงถวายวัด

                 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ร่วมกันทำกระทง เวลา 13.00 - 16.20 ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เพื่อถวายให้กับวัดเขาวงจินดาราม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน273 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-03 10:42:42

กิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

                       คณะครู บุคลากร พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน151 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-03 10:28:57

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

                   คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในท้องถิ่น ร่วมถวายดอกไม้จันทน์และปฏ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน214 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-27 18:22:29

จิตอาสาฯ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

จิตอาสาฯ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

                    ดร.สมพิศ สำเนียงแจ่ม พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนจิตอาสาฯ จัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในงาน

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน178 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-23 17:58:48

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

                    คณะครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอบ่อพลอย ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน163 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-23 17:49:08

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

                คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน156 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-20 16:48:00

ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี

                  คณะครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาปรับ เปลี่ยน หรือขยายผลให้เข้ากับบริบท..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน372 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-11 21:35:02

อบรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในระดับสถานศึกษา

อบรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในระดับสถานศึกษา

                     คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมอบรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนระดับสถานศึกษา โดยมีคุ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน390 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-05 13:57:43

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรการใช้ My Office

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรการใช้ My Office

                   คณะครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรการใช้ My Office โดยมีนายประสงค์  นุสนทรา เป็นวิทยากร  ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน223 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-29 12:52:04

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย

               คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้า..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน245 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-29 12:37:56

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง