ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาที่เดินทางมาส่งคุณครูณิชนันทน์ ศรีวลีรัตน์ คุณครูคนใหม่ของโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน260 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-02 09:07:04

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติตัวในการเรียน จัดขึ้นในวันที่ 29-30 มิถุนายน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน256 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-02 00:13:57

การรับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

การรับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

                   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  11-16 มิถุนายน 2563 โดยมีมาตรการเพื่อป้องกัน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน150 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-17 20:33:27

สอบปลายภาคเรียน

สอบปลายภาคเรียน

                    ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน247 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-05 20:35:57

การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562

การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562

                     27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน3049 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-27 22:32:24

กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนคุณธรรม

กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนคุณธรรม

                     โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนคุณธรรมให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานและนำเสนอโครงงานที่นักเ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน772 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-27 22:30:25

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบ O-net ชั้น ม.6 ระดับสนามสอบ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบ O-net ชั้น ม.6 ระดับสนามสอบ

                        โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดประชุมกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)  ระดับชั้นมั..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน178 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-27 18:24:35

 English Camp ปีการศึกษา 2563

English Camp ปีการศึกษา 2563

              22 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน263 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-22 18:10:46

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%

                     19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน164 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-21 17:08:50

กิจกรรม​ X-Ray นักเรียน​กลุ่ม​เสี่ยง​ : รั้ว​โรงเรียน​

กิจกรรม​ X-Ray นักเรียน​กลุ่ม​เสี่ยง​ : รั้ว​โรงเรียน​

                   12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรม X-Ray นักเรียนกลุ่มเสี่ยง : รั้วโรงเรียน (โครงการสถานศึกษา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน194 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-12 21:58:55

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง