ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

              26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมรวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (สืบสาน สืบศิลป์ วัฒนธรมถิ่น ๔ ภาค) ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน215 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 17:46:37

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

               26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชน เพื่อม..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน143 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 17:42:02

การประเมินการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การประเมินการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินการบริหารจัด..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน135 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 20:14:00

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู

                 ศิษย์ดีเพราะมีครู 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน186 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-20 19:42:06

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน

               วันที่

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน162 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-20 19:39:04

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำและการประเมิน วฐ.2 13 ตัวชี้วัด

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำและการประเมิน วฐ.2 13 ตัวชี้วัด

               การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำและการประเมิน วฐ.2 13 ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2561 ของข้าราชการครู โ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน180 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-19 18:51:34

กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

               วันที่ 13 มิถุนายน  2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเส..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน139 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-13 18:16:09

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

               วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูจากกลุ่มสาระฯ พลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน153 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-05 20:47:14

โครงการบรรพชาสามเณร ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ ในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

โครงการบรรพชาสามเณร ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ ในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

                โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน245 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-19 18:36:50

 กิจกรรมอบรมพัฒนาคณะครูและบุคลากร

กิจกรรมอบรมพัฒนาคณะครูและบุคลากร

                  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการอโนทัย ทัณกาศ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรมอบรม..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน190 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-19 18:34:05

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง