ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

               วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูจากกลุ่มสาระฯ พลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน127 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-05 20:47:14

โครงการบรรพชาสามเณร ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ ในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

โครงการบรรพชาสามเณร ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ ในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

                โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน203 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-19 18:36:50

 กิจกรรมอบรมพัฒนาคณะครูและบุคลากร

กิจกรรมอบรมพัฒนาคณะครูและบุคลากร

                  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการอโนทัย ทัณกาศ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรมอบรม..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน164 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-19 18:34:05

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันจักรี”

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันจักรี”

                   6 เมษายน 2562 นางอโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันจักร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน572 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-04-06 14:38:24

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

             5 เมษายน 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีกา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน325 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-04-06 14:23:56

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

               31 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับ

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน231 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-31 18:31:14

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

                    โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 และทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน201 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-27 19:51:08

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561

                    14 มีนาคม 2562 ดร.อโนทัยทัณกาศเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมทิเทศ ม.3 ม.6 เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน311 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-15 18:12:44

การประชุมชี้แจงสนามสอบคณะทำงาน (O-NET) ม.6

การประชุมชี้แจงสนามสอบคณะทำงาน (O-NET) ม.6

                วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:00 น. ดร.อโนทัย ทัณกาศ เป็นประธานการประชุมชี้แจงสนามสอบคณะทำงาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน476 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-01 21:16:02

ติดตามโรงเรียนภาคีในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา

ติดตามโรงเรียนภาคีในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา

                 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกรับการติดตามโรงเรียนภาคีในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน506 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-01 21:13:46

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง