ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

                     ๑-๓ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครู..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน133 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-03 22:00:16

การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

               2 กันยายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการนิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน188 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-02 17:03:58

อบรมแกนนำเยาวชน รู้จัก เข้าใจ ใช้สิทธิ

อบรมแกนนำเยาวชน รู้จัก เข้าใจ ใช้สิทธิ

                    27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดอบรมแกนนำเยาวชน รู้จัก เข้าใจ ใช้สิทธิ พ.ร.บ. ป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งค..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน118 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-28 20:47:29

มอบเกียรติบัตร ผู้ชนะการแข่งขันวันภาษาไทย

มอบเกียรติบัตร ผู้ชนะการแข่งขันวันภาษาไทย

               27 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการอโนทั..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน109 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-28 20:41:41

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ

                    โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษให้กับนักเรียนจำนวน 24 คน  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-28 20:26:12

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

                 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้ารับการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากศึกษานิเทศก์ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน121 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-28 20:19:54

โครงการอบรมเยาวชนกาญจนบุรีอาสา ยุติปัญหาตามแนววิถีพุทธ

โครงการอบรมเยาวชนกาญจนบุรีอาสา ยุติปัญหาตามแนววิถีพุทธ

                  17-19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนกาญจนบุรีอาสา ยุติปัญหาตามแนววิถีพุทธ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการเผยแพร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน89 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 16:47:38

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพด้วยระบบ Video Conference

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพด้วยระบบ Video Conference

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพด้วยระบบ Video Conference ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กั..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน125 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 16:44:02

นิเทศติดตามการดำเนินงาน ITA Online ระดับสถานศึกษา

นิเทศติดตามการดำเนินงาน ITA Online ระดับสถานศึกษา

               13 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารและตัวแทนครูที่รับผิดชอบโครงการ เข้ารับการนิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการการนิเทศ ต..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน70 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-14 14:32:45

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

                 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวั..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน111 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-12 09:04:41

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง