ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561

                  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ได้ดำเนินการให้นักเรียนทุกระดับชั้นสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2561 โดยจัดสอบในวันพ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน158 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-29 15:13:28

พิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

พิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

               28 พฤศจิกายน 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการแก่ปร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน175 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-28 21:08:20

จัดกิจกรรมวันวชิราวุธของลูกเสือไทย

จัดกิจกรรมวันวชิราวุธของลูกเสือไทย

                  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมวันวชิราวุธของลูกเสือไทย (ถวายราชสดุดี) เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศิจกายน ของทุก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน243 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-22 17:15:00

"คืนสู่เหย้า 47 ปี น้องพี่รัชดา มุทิตาจิตครู"

                โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดงาน"คืนสู่เหย้า 47 ปี น้องพี่รัชดา มุทิตาจิตครู" ในวันที่ 28 กันยายน 2561 เพื่อแสดง กตเวทิตาจ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน324 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-02 22:53:36

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 4

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 4

                      โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 4  เมื่อวันที่ 1 กันยาย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน205 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-05 18:08:16

 กิจกรรมเหย้าเยือนกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก

กิจกรรมเหย้าเยือนกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก

                         คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย ตามโครงการพั..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน235 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-27 23:10:55

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

              12 สิงหา มหาราชินี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ ประ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน245 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-11 00:21:41

กิจกรรมถือศิลปฏิบัติธรรม

กิจกรรมถือศิลปฏิบัติธรรม

                   6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มีการจัดกิจกรรมถือศิลปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราช..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-10 23:51:15

อบรมแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรมแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

                7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มีการจัดอบรมแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนแล..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน230 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-09 15:29:49

โครงการค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน

โครงการค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน

                     โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มีการจัดโครงการค่ายคุณธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-03 22:08:45

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง