ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

                      คณะครูนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่่งมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และมอบเกียรติบัตรแก่ ลูกกตัญญูและพ่อด..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน101 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-05 22:07:07

การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู

การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู

                    โรงเรียนในสหวิทยาเขตพลอยไพลินจัดกิจกรรมประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน101 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-05 21:58:42

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง

                 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-03 21:36:08

มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                  นายศุภกิจ  จงศักดิ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ "KRU Academic Skill Comp..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน146 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-30 10:28:45

กิจกรรมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

กิจกรรมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

                            คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จังห..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน137 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-29 11:36:36

กิจกรรมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

กิจกรรมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

                         คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ท้องสนามหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร..

เขียนโดย : เปิดอ่าน103 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-29 11:32:00

กิจกรรมวันวชิราวุธ

กิจกรรมวันวชิราวุธ

                   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระม..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน122 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-23 16:57:13

กิจกรรมทำกระทงถวายวัด

กิจกรรมทำกระทงถวายวัด

                 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ร่วมกันทำกระทง เวลา 13.00 - 16.20 ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เพื่อถวายให้กับวัดเขาวงจินดาราม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน163 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-03 10:42:42

กิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

                       คณะครู บุคลากร พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน107 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-03 10:28:57

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

                   คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในท้องถิ่น ร่วมถวายดอกไม้จันทน์และปฏ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน151 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-27 18:22:29

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง