ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

การประชุมการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)

การประชุมการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)

                       25  มกราคม 2563 โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพลอยไพลินจำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โรงเรียนประชามงคล และโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน102 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-26 15:23:30

นิเทศ ติดตาม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม

นิเทศ ติดตาม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม

                   22 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการศ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน191 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-22 17:59:00

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

                    17-18 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองจากประสบ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน112 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-18 22:42:15

16 มกรา บูชาครู

16 มกรา บูชาครู

          16 มกรา บูชาครู ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ศิษย์ที่ดีเข้าคารวะครู ดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เนื่องในโอกาสวัน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน152 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-18 20:33:01

วันครู 2563

วันครู 2563

                    ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา 16 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลเนื่องในโอกาสวันครู  

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน101 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-16 23:41:34

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

                   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ให้กับนักเรียนในวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า การแสดงแฟชั่นโชว์ การ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน107 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-10 23:15:02

การติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

                 26 ธันวาคม 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน 5 กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน179 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-26 17:43:44

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

                 23-25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน98 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-24 18:06:12

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

                  4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยในการจัดกิจกรร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน160 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-04 20:02:30

สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562

สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562

                29 พฤศจิกายน 2562โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2562 จำนวน 587 คน สำนักเรียนวัดเขาจ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน126 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-29 18:07:35

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง