ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ร่วมแสดงความยินดีรองผู้อำนวยการธเนศ เหมือนว้า

ร่วมแสดงความยินดีรองผู้อำนวยการธเนศ เหมือนว้า

                   รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกและผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)รวมถึงแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับรองผ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน158 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-08 10:28:43

มอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562

มอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562

                  6 ตุลาคม 2563 นางยาใจ เหมือนว้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน103 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-07 17:22:26

เรือจ้าง วางพาย มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

เรือจ้าง วางพาย มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

                30 กันยายน 2563 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ท่านผู้อ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน97 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-02 10:01:48

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

                 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางสาวทษมน  เอี่ยมสอาด และ นางยาใจ  เหมือนว้า ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน180 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-29 21:04:25

โครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากร วิถีพุทธ

โครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากร วิถีพุทธ

                       คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากร วิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชาคมวิถีพุทธ วัดหนองห..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน116 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-29 20:56:41

การนิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม

การนิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม

                21 กันยายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้ารับการนิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม เ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน172 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 22:06:02

60 ปี ปูชนีย์  ศรีรัชดา งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการฯ

60 ปี ปูชนีย์ ศรีรัชดา งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการฯ

                  5 กันยายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ท่านผู้อำนวยก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน211 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-06 19:13:40

ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมเข้าศึกษาดูงาน

ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมเข้าศึกษาดูงาน

                   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนภูซางวิทยาคมเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานฝ่ายต่างๆ และกิจกรรมที่โรงเรียนประสบผลสำเร็..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน234 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-03 22:37:32

อบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

อบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

                  3 กันยายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ขับรถถูกกฎ ลดอุบัติเหตุ ขับขี่มอเตอร์ไซต์ ปลอด..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน150 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-03 22:19:53

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

                     ๑-๓ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครู..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน129 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-03 22:00:16

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง