ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

                    คณะครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอบ่อพลอย ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน367 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-23 17:49:08

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

                คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน389 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-20 16:48:00

ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี

                  คณะครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาปรับ เปลี่ยน หรือขยายผลให้เข้ากับบริบท..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน783 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-11 21:35:02

อบรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในระดับสถานศึกษา

อบรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในระดับสถานศึกษา

                     คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมอบรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนระดับสถานศึกษา โดยมีคุ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน713 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-05 13:57:43

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรการใช้ My Office

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรการใช้ My Office

                   คณะครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรการใช้ My Office โดยมีนายประสงค์  นุสนทรา เป็นวิทยากร  ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน597 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-29 12:52:04

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย

               คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้า..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน556 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-29 12:37:56

คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี

                  คณะครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 20 กันยายน 2560  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน760 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-21 12:50:08

การอบรมเชิิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

การอบรมเชิิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

            โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนการสอนที่ตอบสนองหลักการ STEM Education โดยร่วมกับสถานบันพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิต..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน453 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-15 16:50:37

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

                โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ณ ห้องป..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน625 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-13 16:32:40

การนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน

การนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน โดยมีนายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานสหวิทยาเขตพลอยไพลินเป็นป..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน518 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-07 20:00:23

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง