ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

กีฬาภายใน

กีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์"

                    โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดแข่งขันกีฬาภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีควา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน541 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-20 16:51:21

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67

               วันที่ 15 มกราคม 2561 ดร.สมพิศ สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะคร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน556 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-17 17:41:22

Merry Christmas And Happy New Year

Merry Christmas And Happy New Year

                  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมกิจกรรมคริสต์มาส และ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน386 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-29 08:03:19

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

                      คณะครูนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่่งมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และมอบเกียรติบัตรแก่ ลูกกตัญญูและพ่อด..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน452 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-05 22:07:07

การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู

การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู

                    โรงเรียนในสหวิทยาเขตพลอยไพลินจัดกิจกรรมประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน406 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-05 21:58:42

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง

                 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน481 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-03 21:36:08

มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                  นายศุภกิจ  จงศักดิ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ "KRU Academic Skill Comp..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน527 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-30 10:28:45

กิจกรรมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

กิจกรรมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

                            คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จังห..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน474 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-29 11:36:36

กิจกรรมวันวชิราวุธ

กิจกรรมวันวชิราวุธ

                   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระม..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน455 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-23 16:57:13

กิจกรรมทำกระทงถวายวัด

กิจกรรมทำกระทงถวายวัด

                 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ร่วมกันทำกระทง เวลา 13.00 - 16.20 ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เพื่อถวายให้กับวัดเขาวงจินดาราม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน664 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-03 10:42:42

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง