ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

                 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน518 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-27 14:34:36

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 3

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 3

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกมอบเกีบรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ไปแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน525 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-25 17:55:54

ทีมฟุตบอลพลอยแท้อะคาเดมี่ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ทีมฟุตบอลพลอยแท้อะคาเดมี่ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนทีมฟุตบอลพลอยแท้อคาเดมี่ คนเก่งเมืองกาญ  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 บริเวณหน้าเสาธง..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน831 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-25 17:38:59

สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ม.4 และ ทวิศึกษา

สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ม.4 และ ทวิศึกษา

              โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 ม.4 และทวิศึกษา วันที่ 31มีนา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน577 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-01 20:21:54

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

                      เมื่อวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน437 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-31 17:49:03

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน670 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-18 21:23:44

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

            โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการสมพิศ สำเนียงแ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน1113 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-18 21:15:27

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบ O-net ชั้น ม.6 ระดับสนามสอบ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบ O-net ชั้น ม.6 ระดับสนามสอบ

               โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดประชุมกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ เพื..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน723 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-26 19:43:12

ติว O-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ติว O-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดติว O-net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 โดยเริ่มติวตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน912 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-26 19:15:00

ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

                      โรงเรียนบ่อพลอยดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน551 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-26 19:04:56

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง