ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบ O-net ชั้น ม.6 ระดับสนามสอบ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบ O-net ชั้น ม.6 ระดับสนามสอบ

               โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดประชุมกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ เพื..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน681 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-26 19:43:12

ติว O-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ติว O-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดติว O-net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 โดยเริ่มติวตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน790 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-26 19:15:00

ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

                      โรงเรียนบ่อพลอยดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน506 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-26 19:04:56

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

           โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน628 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-19 20:47:51

โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

                  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกร่วมจัดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน526 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-17 17:20:04

การอบรมสัมมนาการใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6

การอบรมสัมมนาการใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6

               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จัดอบรมสัมมนาการใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเป็..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน472 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-17 16:30:07

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่

                   สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ เพื่..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน808 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-09 16:36:09

ประชุมภาคี 4 ฝ่ายเพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน

ประชุมภาคี 4 ฝ่ายเพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน

                      โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกนำโดยนายอดิเรก วงศ์เทียมจันทร์ จัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพัน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน956 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-03 21:42:13

สอบ PISA

สอบ PISA

                        โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบ PISA  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน550 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-03 21:37:36

English  Camp

English Camp

                  บริษัท Jas Plearn เดินทางมาจัดค่าย "English  Camp"  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน560 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 16:59:36

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง