ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

                 คณะครูและนักเรียนเดินทางไปทำกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่วัดเขาวงจินดาราม(ม.ต้น) และวัดรัชดาภิเษก(ม.ปลาย) อำเภอบ่อพลอย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นคือ ในขณะที่เดินทา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน659 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-30 19:48:56

พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่,ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาด

พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่,ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาด

                  งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัด”พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสาม..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน1848 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-27 14:50:02

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ทวิศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ทวิศึกษา

                 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อสร้างคว..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน516 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-27 14:48:00

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

                 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน483 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-27 14:34:36

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 3

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 3

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกมอบเกีบรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ไปแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน491 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-25 17:55:54

ทีมฟุตบอลพลอยแท้อะคาเดมี่ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ทีมฟุตบอลพลอยแท้อะคาเดมี่ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนทีมฟุตบอลพลอยแท้อคาเดมี่ คนเก่งเมืองกาญ  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 บริเวณหน้าเสาธง..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน766 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-25 17:38:59

สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ม.4 และ ทวิศึกษา

สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ม.4 และ ทวิศึกษา

              โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 ม.4 และทวิศึกษา วันที่ 31มีนา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน539 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-01 20:21:54

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

                      เมื่อวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน399 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-31 17:49:03

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน632 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-18 21:23:44

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

            โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการสมพิศ สำเนียงแ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน1069 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-18 21:15:27

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง