ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ภัยหัวใจใส

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ภัยหัวใจใส

   นายวชิระ ประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพ

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน501 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-04 10:02:50

พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2559

พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2559

   1 กรกฎาคม 2559 นายวชิระ ประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีสวนสนามและ

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน418 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-04 09:56:59

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนบ่อพลอยร่วมกับอำเภอบ่อพอย เทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยการนำของ ดร.สมพิศ  สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน645 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-24 11:12:37

คณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคโลหิต

คณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคโลหิต

 คณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ร่วมกับ สภากาชาติไทย และ โรงพยาบาลพหลฯ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน818 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-28 09:55:59

รัชดาวิชาการเปิดบ้านสู่ศตวรรษที่ 21

รัชดาวิชาการเปิดบ้านสู่ศตวรรษที่ 21

   นายชัยเชษฐ์ พัฒนพิชัย นายกเทศบาลเทศมนตรี ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย รับฟังคำกล่าวรายงาน จาก ดร.สมพิศสำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน656 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-14 14:38:27

 Run For Dad : วิ่งเพื่อพ่อ

Run For Dad : วิ่งเพื่อพ่อ

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรม Run for dad : วิ่งเพื่อพ่อ นำโดย ผอ ดร.สมพิศ  สำเนียงแจ่ม โดยมีคณะครู นักเรียน ชุมชน และบุคคลที่รักในการวิ่ง ให้ความสนใจเป็นอย่า..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน916 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-11 13:14:54

อบรมโครงการ House Tranning หลักสูตร CAI By Captivate

อบรมโครงการ House Tranning หลักสูตร CAI By Captivate

   นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ นายวชิระ  ประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ House Tranning หลักสูตร CAI By Captivate โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเท..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน843 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-06 10:01:38

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมวันภาษาไทย

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมวันภาษาไทย

 ดร.สมพิศ  สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมวันภาษาไทย(เพลินสุนทรีย์คีตภาษา เทิดองค์เจ้าฟ้าสิรินธร) ณ หอประชุมโร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน949 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-06 10:43:50

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามพร้อมทั้งประดับบ่าลูกเสือ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามพร้อมทั้งประดับบ่าลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

นางมนัสนันท์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ นายวชิระ ประกอบ รองผู้อำนวยการ พร้อมผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี นำกองลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน870 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-02 11:24:43

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง