ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย

               คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้า..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน420 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-29 12:37:56

คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี

                  คณะครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 20 กันยายน 2560  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน520 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-21 12:50:08

การอบรมเชิิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

การอบรมเชิิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

            โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนการสอนที่ตอบสนองหลักการ STEM Education โดยร่วมกับสถานบันพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิต..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน352 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-15 16:50:37

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

                โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ณ ห้องป..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน462 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-13 16:32:40

การนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน

การนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน โดยมีนายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานสหวิทยาเขตพลอยไพลินเป็นป..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน373 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-07 20:00:23

โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2560

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน316 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-04 11:12:47

70 ปี ทรงครองราชย์ ธ คือปราชญ์แห่งภาษา

70 ปี ทรงครองราชย์ ธ คือปราชญ์แห่งภาษา

    ดร.สมพิศ สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ(70 ปี ทรงครองราชย์ ธ คือปราชญ์แห่งภาษา) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน575 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-03 17:02:22

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ภัยหัวใจใส

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ภัยหัวใจใส

   นายวชิระ ประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพ

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน487 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-04 10:02:50

พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2559

พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2559

   1 กรกฎาคม 2559 นายวชิระ ประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีสวนสนามและ

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน406 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-04 09:56:59

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนบ่อพลอยร่วมกับอำเภอบ่อพอย เทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยการนำของ ดร.สมพิศ  สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน629 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-24 11:12:37

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง