ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู

                 ศิษย์ดีเพราะมีครู 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน312 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-20 19:42:06

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน

               วันที่

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน264 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-20 19:39:04

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำและการประเมิน วฐ.2 13 ตัวชี้วัด

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำและการประเมิน วฐ.2 13 ตัวชี้วัด

               การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำและการประเมิน วฐ.2 13 ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2561 ของข้าราชการครู โ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน293 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-19 18:51:34

กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

               วันที่ 13 มิถุนายน  2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเส..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน262 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-13 18:16:09

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

               วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูจากกลุ่มสาระฯ พลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน255 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-05 20:47:14

โครงการบรรพชาสามเณร ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ ในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

โครงการบรรพชาสามเณร ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ ในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

                โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน393 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-19 18:36:50

 กิจกรรมอบรมพัฒนาคณะครูและบุคลากร

กิจกรรมอบรมพัฒนาคณะครูและบุคลากร

                  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการอโนทัย ทัณกาศ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรมอบรม..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน296 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-19 18:34:05

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันจักรี”

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันจักรี”

                   6 เมษายน 2562 นางอโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันจักร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน961 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-04-06 14:38:24

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

             5 เมษายน 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีกา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน485 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-04-06 14:23:56

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

               31 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับ

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน349 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-03-31 18:31:14

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง