ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ

พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ

                  วันที่ 6 สิงหาคม 2563 งานลูกเสือโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดพิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ ให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่แ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน35 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-06 20:10:06

วันอาเซียน (ASEAN DAY)

วันอาเซียน (ASEAN DAY)

               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาจัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปีวันก่อตั้งประชาคมอาเซียนและใ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน39 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-06 19:52:55

กิจกรรม X-Ray นักเรียนกลุ่มเสี่ยง

กิจกรรม X-Ray นักเรียนกลุ่มเสี่ยง

               โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรม

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน25 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-06 19:50:42

กิจกรรมตักบาตรวิถีพุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมตักบาตรวิถีพุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                      5  กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมตักบาตรวิถีพุทธให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน21 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-05 09:37:53

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

                     กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบต่างๆในสถานศึกษาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ่อพ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน25 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-05 09:22:19

การประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สหวิทยาเขต พลอยไพลิน

การประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สหวิทยาเขต พลอยไพลิน

                 30 กรกฎาคม 2563 การประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สหวิทยาเขตพลอยไพลิน นำโดยคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ณ ห้องประชุ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-30 21:35:21

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2563

                  เทิดทูนทั่วหล้า เจ้าฟ้านักอ่าน สืบสานศาสตร์ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2563 โดยรูปแบบกิจกรรมเป..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน45 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-30 21:26:18

เลือกตั้งสภานักเรียน

เลือกตั้งสภานักเรียน

              22 - 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้ทุกคนในโรงเรียนมีสิทธิเลือกตั้งนำโดยท่านผู..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน41 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-27 17:30:17

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                    23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ หอประชุมร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน49 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-27 17:16:39

กิจกรรมไหว้ครู 2563

กิจกรรมไหว้ครู 2563

                   23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน42 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-27 17:07:09

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง