ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี

                  คณะครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาปรับ เปลี่ยน หรือขยายผลให้เข้ากับบริบท..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน33 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-11 21:35:02

อบรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในระดับสถานศึกษา

อบรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในระดับสถานศึกษา

                     คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมอบรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนระดับสถานศึกษา โดยมีคุ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน51 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-05 13:57:43

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรการใช้ My Office

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรการใช้ My Office

                   คณะครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรการใช้ My Office โดยมีนายประสงค์  นุสนทรา เป็นวิทยากร  ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน51 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-29 12:52:04

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย

               คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้า..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน47 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-29 12:37:56

คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี

                  คณะครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 20 กันยายน 2560  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน74 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-21 12:50:08

การอบรมเชิิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

การอบรมเชิิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

            โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนการสอนที่ตอบสนองหลักการ STEM Education โดยร่วมกับสถานบันพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิต..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน80 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-15 16:50:37

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

                โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ณ ห้องป..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน72 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-13 16:32:40

การนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน

การนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน โดยมีนายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานสหวิทยาเขตพลอยไพลินเป็นป..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน49 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-07 20:00:23

โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2560

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน79 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-04 11:12:47

70 ปี ทรงครองราชย์ ธ คือปราชญ์แห่งภาษา

70 ปี ทรงครองราชย์ ธ คือปราชญ์แห่งภาษา

    ดร.สมพิศ สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ(70 ปี ทรงครองราชย์ ธ คือปราชญ์แห่งภาษา) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน286 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-03 17:02:22

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง