ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

              7 พฤศจิกายน 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเส..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน55 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-07 18:45:26

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

                    โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและระดมทรัพยากร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจง ปรึกษาหารือเรื่องต่างๆที่เป็นแนวปฏ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน81 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-03 18:05:11

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน371 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-25 17:32:08

ราชพฤกษ์เกมส์ 2562

ราชพฤกษ์เกมส์ 2562

                     โรงเรียนบ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน500 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-07 18:28:33

โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 2562

โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 2562

               27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน517 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-28 16:57:51

ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน483 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-26 17:33:51

กิจกรรมสัปดาห์ SMT

กิจกรรมสัปดาห์ SMT

               16 สิ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน619 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-16 17:34:02

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ก.ต.ป.น.)

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ก.ต.ป.น.)

              15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้ารับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน472 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-15 20:23:20

กิจกรรม Embracing Cultural Diversity Thailand-Korea

กิจกรรม Embracing Cultural Diversity Thailand-Korea

                         โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน452 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-07 18:51:20

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

                       โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน526 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-07 18:12:02

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง