ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาเข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 14 กิจกรรมดังนี้ 1.มัคคุเทศก์น้อย 2.กล้วยฉาบ 3.ขนมไทย 4.ขนมอบ 5.ดอกไม้ใบตอง 6.ช่างเชื่อม 7.ช่างไฟฟ้..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน1081 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-07 11:10:09

21 กันยายน วันสันติภาพสากล (The International Day of Peace)
นายทินพันธ์  บุญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะครูนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมวันสันติภาพโลก

21 กันยายน วันสันติภาพสากล (The International Day of Peace) นายทินพันธ์ บุญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะครูนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมวันสันติภาพโลก

วันนี้จัดขึ้นเพื่อประกาศการเริ่มต้นของวันสันติภาพสากล ระฆังสันติภาพ ณ สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ จะดังขึ้น ซึ่งระฆังดังกล่าวถูกหลอมขึ..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน998 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-21 11:17:17

โครงการสุขภาพดีชีวีเป็นสุข

โครงการสุขภาพดีชีวีเป็นสุข

โครงการสุขภาพดีชีวีเป็นสุข โดยส่งเสริมการบริโภคพืชผักสวนครัว ผักสมุนไพรในท้องถิ่น มีกิจกรรมการประกวดมิสเตอและมิสผักโดยนักเรียนนำผักมาดีไซน์เป็นชุดต่างๆ และมีการอบรมแกน..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน1003 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-21 10:26:03

ประชุมผู้ปกครองเรื่องพฤติกรรม

ประชุมผู้ปกครองเรื่องพฤติกรรม

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ประชุมผู้ปกครองชี้แจงเรื่องพฤติกรรมนักเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน436 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-21 10:02:29

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

นายทินพันธ์  บุญธรรม  เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วันที่ 7 กันยายน 2558 โดยมีผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยเดินทางมาส่ง ..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน709 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-07 14:41:18

การเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาในลำดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2

การเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาในลำดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2

การเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาในลำดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โดยคุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอ..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน605 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-08 09:07:10

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม โดยนางสาวพิมพิชชา สุจิรัตน์ นำคณะนักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศ..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน735 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-07 16:42:15

ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ  ช่วยภัยแล้ง

ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ  ช่วยภัยแล้ง ณ อบต.ท่าเสา ..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน679 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-29 13:32:53

แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดน้ำตก

แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดน้ำตก

28 กรกฎาคม โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ร่วมกับเทศบาลน้ำตกไทรโยคน้อย โรงเรียนอนุบาลไทรโยค และชุมชนต่างๆ แห่ขบวนเทียนพรรษา ณ วัดน้ำตก  ..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน830 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-29 10:56:02

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ นำโดยว่าที่ ร.ต. บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวนการโรงเรียน คณะครู จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนไ..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน625 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-14 13:58:03

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง