ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

การติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน

การติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สหวิทยาเขตแควน้อย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ นิเทศภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยงานต้นสังกัด วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 255..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน404 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 12:45:34

การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน2508 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-20 15:36:06

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง