ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

ประชุมออนไลน์

ประชุมออนไลน์

นายอภิเชษฐ์ เกตุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา VIDEO CALL ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน ..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน581 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-02 17:07:57

1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

นายสามารถ รัตนโอภา ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เป็นประธานในพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนา..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน352 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 10:27:50

การติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน

การติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สหวิทยาเขตแควน้อย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ นิเทศภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยงานต้นสังกัด วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 255..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน340 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 12:45:34

การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน2353 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-20 15:36:06

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง