ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

สอบนักธรรม

สอบนักธรรม

สอบนักธรรมประจำปี 2559 สนามสอบโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน284 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-22 14:02:32

“รวมพลังแห่งความภักดี”

“รวมพลังแห่งความภักดี”

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาจัดกิจกรรม  “รวมพลังแห่งความภักดี” นำโดย ผอ.ไชยพร  มะลิลา  รองผู้อำนวยการ คณะครูและน..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน272 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-22 13:44:27

กฐินวัดน้ำตก

กฐินวัดน้ำตก

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา นำโดยนายไชยพร  มะลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5/1 ร่วมแห่กฐิน 2 พฤศจิกายน 2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน280 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-02 13:24:09

โรงเรียนโกมลวิทยาคารศึกษาดูงาน

โรงเรียนโกมลวิทยาคารศึกษาดูงาน

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนโกมลวิทยาคาร ศึกษาดูงานเรื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนปลอดขยะ  ..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน295 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-11 11:00:23

โรงเรียนพยุหะพิทยาศึกษาดูงาน

โรงเรียนพยุหะพิทยาศึกษาดูงาน

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนพยุหะพิทยาศึกษาดูงาน เรื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน246 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-11 10:48:00

รร.วัดเจติยารามศึกษาดูงาน

รร.วัดเจติยารามศึกษาดูงาน

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนวัดเจติยารามศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน295 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-11 10:42:55

ค่ายพุทธบุตร

ค่ายพุทธบุตร

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาจัดค่ายพุทธบุตร ณ วัดป่าสุนันทวราราม 7-9 ตุลาคม 2559  ..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน286 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-10-11 10:30:34

พระจากวัดน้ำตกสอนศิลธรรมและการครองตน

พระจากวัดน้ำตกสอนศิลธรรมและการครองตน

พระจากวัดน้ำตกสอนศิลธรรมและการครองตน ณ หอประชุมโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน304 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-23 13:48:52

โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนบางไทรวิทยาศึกษาดูงาน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนปลอดขยะ และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีนายทินพันธ์ บุญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาและคณะคร..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน407 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-23 13:43:34

โรงเรียนมักกะสันพิทยาศึกษาดูงาน

โรงเรียนมักกะสันพิทยาศึกษาดูงาน

โรงเรียนมักกะสันพิทยาศึกษาดูงาน โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โดยมีนายไชยพร มะลิลา ผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน538 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-22 13:52:06

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง