ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน438 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-05 02:42:29

กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน279 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-23 13:55:30

คณะครูได้พานักเรียนไปเยี่ยมชมเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

คณะครูได้พานักเรียนไปเยี่ยมชมเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน311 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-16 20:55:40

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคล

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคล

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทำบุญ และความสามัคคีในโรงเรียนลดปริมาณขยะรีไซเคิลที่ต้องนำไปกำจัด และสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอย..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน403 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-04 17:33:49

กีฬาภาในประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ.2561

กีฬาภาในประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ.2561

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน331 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-27 09:35:06

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน255 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-12 13:59:40

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน267 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-12 13:36:05

กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน607 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-26 15:17:41

หล่อเทียนวันเข้าพรรษา

หล่อเทียนวันเข้าพรรษา

เนื่องด้วยโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จัดกิจกรรมหล่อเทียนวันเข้าพรรษาในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและนำคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน314 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-25 16:12:32

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน330 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-25 15:45:26

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง