ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การหาเสียงของผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่

การหาเสียงของผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่

กิจกรรมการหาเสียงของผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน119 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-17 10:05:11

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำโดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมต้อนรั..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน105 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-16 15:46:51

กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี

กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี

กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี (open house 2017) 2560 โดยประธานในพิธีเปิด นายสมชาย รองเหลือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึก..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน119 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-16 15:11:32

กิจกรรมการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 2560

กิจกรรมการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 2560

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมในกิจกรรมการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 2560 ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลว..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน155 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-09 11:12:08

กิจกรรมการหาเสียงของผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียน

กิจกรรมการหาเสียงของผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียน

กิจกรรมการหาเสียงและชี้แจงนโยบายของผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เบอร์1 - 4 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-06 13:48:36

การจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน82 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-06 13:42:26

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ที่ไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ,พิธีมอบรางวัลโครงการห้องสมุดรักการอ่าน,พิธ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน122 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 11:47:23

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาส..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน87 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-02 15:12:37

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับชาติ

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับชาติ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน90 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-02 15:05:26

พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความความยินดีแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค

พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความความยินดีแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลใน..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน101 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-26 10:03:55

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง