ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม อาคารพระก..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-23 15:29:19

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด

โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ 6 องค์กรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายม..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน157 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-23 15:26:30

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการ No child left behild

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการ No child left behild

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน156 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-23 15:25:07

พิธีมอบทุนการศึกษา โดยวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

พิธีมอบทุนการศึกษา โดยวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ ดร. เจ้าอาวาส วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี องค์อุปถัมภ์โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน204 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-23 15:22:35

การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน420 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-01 10:45:19

การติดตามการสอนออนไลน์ช่วง COVID-19 โดยคณะ มรภ.กาญจนบุรี และ ศน.สพม.8

การติดตามการสอนออนไลน์ช่วง COVID-19 โดยคณะ มรภ.กาญจนบุรี และ ศน.สพม.8

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน412 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-20 11:30:11

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ e - Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ e - Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE

โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ e - Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE (The Development of moodle - based e - Learning workshop)..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน854 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 14:44:04

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน428 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 10:59:04

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน373 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 10:57:32

พิธีฉลองรางวัลถ้วยพระราชทาน เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

พิธีฉลองรางวัลถ้วยพระราชทาน เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน334 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 10:56:14

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง