ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จ.พิจิตร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จ.พิจิตร

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน196 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-05 14:43:41

การแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์สมใจ เชรษฐศิริ

การแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์สมใจ เชรษฐศิริ

การแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์สมใจ เชรษฐศิริ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน238 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-01 11:31:34

มอบรางวัลดนตรีไทยโรงเรียนเทพมงคลรังษี

มอบรางวัลดนตรีไทยโรงเรียนเทพมงคลรังษี

1.วงเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภทดนตรีไทย โดยสถาบันบันบัณทิตพัฒนศิลป์2.วงเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ประเภทบรรเลงรวมปี่พาทย์ไ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน182 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-01 11:29:19

นนทรีผลัดใบ สู่ข้าราชการครู

นนทรีผลัดใบ สู่ข้าราชการครู

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวอวยพรครูผู้สอบผ่านการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการค..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน255 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-01 11:27:32

ต้อนรับนนทรีช้อใหม่

ต้อนรับนนทรีช้อใหม่

รองฯ พัชรี จิรจีรังชัย กล่าวต้อนรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 คนดังนี้ 1.ครูฐกฤต จันทร์หอม 2.ครูกฤษฎาวรรณ พันธุระ 3.ครูศิริประภา อุ่นว..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน328 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-29 15:52:39

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช

นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากจากโรงเรียนก้า..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน247 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-18 11:52:38

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการโรงเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน228 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-12 13:39:52

การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนเทพมงคลรังษี จัดการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน227 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-12 13:38:57

การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน175 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-10 20:28:11

การประชุมการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน253 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-10 20:21:03

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง