ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ อาคารพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน168 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 18:36:20

บรรยายหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว 21  ให้ครูจากโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์   จังหวัดกาญจนบุรี

บรรยายหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ให้ครูจากโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี

บรรยายหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ให้ครูจากโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน174 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-18 14:19:52

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบัตรให้กับ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน153 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-18 14:16:34

พิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน159 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-18 14:14:36

ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเตรียมงานพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติ

ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเตรียมงานพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติ

วันนี้ 17 กันยายน 2563 ท่านจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจสภานักเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน149 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-18 14:13:47

โครงการบริจาคโลหิต 2563

โครงการบริจาคโลหิต 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน134 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-18 14:11:05

การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย

การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย

การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน220 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-02 10:31:28

วันสารทจีน 2563

วันสารทจีน 2563

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ทำบุญไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสารทจีน 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน201 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-02 10:26:28

การประชุมเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้นักเรียน ในเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

การประชุมเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้นักเรียน ในเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

การประชุมเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้นักเรียน ในเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน452 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-01 11:08:17

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ต้อนรับ ผอ.ราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี และได้บรรยายหลั..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน246 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-28 17:18:43

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง