ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การนิเทศติดตามสะเต็มศึกษา (STEM Education)

การนิเทศติดตามสะเต็มศึกษา (STEM Education)

โรงเรียนเทพมงคลรังษีเข้ารับการนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา (STEM Education)  ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน103 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-11 10:14:30

การประชุมสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การประชุมสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การประชุมสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน131 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-06 17:45:59

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันที่ 5 มิถุนายน กรกฎาคม เวลา 8.00 น. นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา หล่อเทียนพรรษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน118 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-05 11:46:02

ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดเทวสังฆาราม โดยทำการเปิดสอน 4 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน108 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-03 09:20:03

แต่งตั้งผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์

แต่งตั้งผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ ดังนี้ นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการผู้บำ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน158 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-30 16:35:57

รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่

รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่

รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่"เพลงโหมโรงไอยเรศ"ระดับมัธยมศึกษาเขตจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม เ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน99 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-29 11:51:02

รางวัลรองชนะเลิศอัดดับ ๑ ยืมนาสติกแอร์โรบิก การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอัดดับ ๑ ยืมนาสติกแอร์โรบิก การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ด.ญ.จิราวดี เหลืองอ่อน และ ด.ญ.ณัฐริกา วัดพ่วง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอัดดับ ๑ ยืมนาสติกแอร์โรบิก การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์ โดยมีนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน86 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-29 10:18:39

โครงการสร้างจิตนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๖/๒๕๖๐

โครงการสร้างจิตนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๖/๒๕๖๐

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยหน่อยตำรวจสันติบาลจังหวัดกาญจนบุรี กอง..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน96 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-28 11:48:56

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2560

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2560

โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธาน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2560 โดยมี  โรงเรียนเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน150 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-28 11:20:20

กิจกรรม วันสุนทรภู่ โรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรม วันสุนทรภู่ โรงเรียนเทพมงคลรังษี

วันที่26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสำคัญ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย แล..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน136 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-28 10:57:52

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง