ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

นิเทศติดตามการดำเนินงาน ITA Online

นิเทศติดตามการดำเนินงาน ITA Online

นิเทศติดตามการดำเนินงาน ITA Online ระดับสถานศึกษา โดย1. ผอ.จรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน98 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-14 14:12:03

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน106 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-11 15:21:08

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษาทุนพระราชทาน

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษาทุนพระราชทาน

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน89 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-11 15:18:59

กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY)

กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY)

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน180 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-07 10:57:15

ต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยนางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ที่มาเยี่ยมศูนย..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน148 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-27 13:17:47

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.8

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.8

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ อาคารพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน172 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-24 18:40:09

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม อาคารพระก..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน145 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-23 15:29:19

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด

โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ 6 องค์กรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายม..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน113 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-23 15:26:30

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการ No child left behild

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการ No child left behild

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน114 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-23 15:25:07

พิธีมอบทุนการศึกษา โดยวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

พิธีมอบทุนการศึกษา โดยวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ ดร. เจ้าอาวาส วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี องค์อุปถัมภ์โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน132 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-23 15:22:35

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง